Nyheder

15.08.2016 Stillingsopslag Cand.jur/advokat

 

23.06.2016 ENLI har i dag offentliggjort en vejledning til Patientforeningskodekset samt opdateret den eksisterende version af Patientforeningskodekset.

 

20.04.2016  ENLI har i dag offentliggjort sin årsberetning for 2015 , se link eller  under "Årsberetninger".

 

14.04.2016 ENLI har i dag uploadet en opdateret version af Guidance to the Promotion Code (vers. 2.2). Du finder denne engelske vejledning under Regelgrundlag og Reklamekodeks, eller du kan finde den her.

 

08.01.2016 ENLI har i dag offentliggjort de prædefinerede søgeord til Reklamekodekset (keywords) på hjemmesiden. Du finder dem under Regelgrundlag og Reklamekodeks. Du kan læse mere om disse keywords i ENLI's nyhedsbrev af den 7. december 2015.

 

14.10.15  ENLI har i dag uploadet opdaterede versioner af følgende tre dokumenter: Lif gaver - FAQThe Promotion Code samt Guidance to the Promotion Code. De opdaterede dokumenter kan findes under Regelgrundlag -  Reklamekodeks.

 

26.06.2015 I tråd med de forrige år, vil ENLI forlænge svarfristen for indsendelse af høringssvar fra de sædvanlige 10 arbejdsdage til 20 arbejdsdage. På denne vis kan ENLI tilgodese, at virksomhedernes kontaktpersoner kan holde 3 ugers sommerferie og stadig nå at besvare mails til ENLI i verserende sager. Høringsfristen vil være forlænget til 20 arbejdsdage for verserende anmeldelser i perioden 1. juli til og med 31. august 2015. ENLI har fortsat 10 arbejdsdage til at udtage anmeldelser til stikprøve hhv. træffe afgørelser. Husk også muligheden for at angive en specifik korrespondance mailadresse ved indberetning af sager til ENLI, for derved at få tilsendt eventuelle høringer eller anden korrespondance vedrørende sagerne til to mailadresser.

 

09.06.2015 Ankenævnets meddelelse af den 24. februar 2014 vedr. add-on lægemidler og sammenlignende reklame

 

21.05.2015 ENLI har i dag uploadet opdaterede versioner af følgende tre kodeks: Promotion CodeEthical Rules for Collaboration with Patient Groups samt Ethical rules for dialogue and negotiations with decision-makers . De opdaterede versioner kan findes under Regelgrundlag, hhv. Reklamekodeks, Patientforeningskodeks og Lobbykodeks.

 

29.04.2015 ENLI har i dag uploaded et opdateret FAQ fra EFPIA ang. deres HCP Code. Det opdateret FAQ er at finde under Regelgrundlag og Reklamekodeks.

 

27.03.2015 Styregruppen har den 24. marts 2015 underskrevet en ny samarbejdsaftale på baggrund af ændringerne i Ankenævnet (reduktion af antal medlemmer) og implementeringen af European Generic and Biosimilar Medicines Associations (EGA) Code of Conduct, som kan implementeres inden for rammerne af de eksisterende regler. Vejledningen til Reklamekodekset vil snarest blive ændret, således at det kommer til at fremgå, hvilke EGA-regler, der er implementeret under de enkelte bestemmelser i Reklamekodekset. Implementeringen af EGA Code of Conduct medfører ikke ændringer i de eksisterende regelsæt.

 

19.02.2015 Som nævnt i nyhedsbrevet d.d. følger hermed en oversigt over materielle og større redaktionelle ændringer i hver regelsæt. Oversigten kan findes her.

 

20.01.2015 ENLI har d.d modtaget et opdateret FAQ fra Lif ift reklamekodeksets bestemmelser om gaver. Opdateringen er at finde i Q1. Det nye FAQ er at finde under Regelgrundlag og Reklamekodeks.

 

07.01.2015 ENLI gør opmærksom på, at Sundhedsstyrelsen den 29. december 2014 har offentliggjort deres vejledning til reklamebekendtgørelsen. Den nye vejledning kan findes her, samt under fanebladet Regelgrundlag - Fortolkningsbidrag. ENLI er ved at gennemgå regelsættene, herunder indarbejde Sundhedsstyrelsens ændringer i reklamekodekset samt den tilhørende vejledning. 

 

28.11.2014 ENLI byder mandag den 1. december 2014 Rikke Bækgaard Thomassen velkommen, når hun starter som ny juridisk granskningsmand og sekretariatschef. Rikke kommer fra en stilling som Centerchef i Rigspolitiets juridiske afdeling og har yderligere erfaring fra ansættelser som fuldmægtig i Lægemiddelstyrelsen.

 

19.08.2014 ENLI søger granskningsmand med tilhørende funktion som sekretariatschef. Ændret ansøgningsfrist den 5. oktober 2014. 

 

11.08.2014 Ikrafttrædelsesdatoen for de nye åbenhedsregler i reklamekodeksets § 17 er ændret fra den 1. oktober til den 1. november 2014. 

 

27.06.2014 Lifs bestyrelse vedtog den 26. juni 2014 et supplerende FAQ vedr. EFPIAs gaveforbud. Dokumentet er lagt under regelgrundlag -reklamekodeks - Lif gaver FAQ - NY.

 

20.06.2014 ENLI holder ferielukket i uge 30, den 21-27. juli 2014. Af denne årsag er det besluttet, at for alle sager som indberettes til ENLI i denne uge, vil frister ift. ENLIs sagsarbejde blive forlænget med 5 arbejdsdage. Dette gælder også for hasteklagesager.

 

19.06.2014 Fra 1. juli til og med 31. august 2014 forlænger ENLI svarfristen for indsendelse af høringssvar fra de sædvanlige 10 arbejdsdage til 20 arbejdsdage. På denne måde bør virksomhedernes kontaktpersoner kunne holde 3 ugers sommerferie og stadig nå at besvare mails til ENLI i verserende sager. 

 

11.04.2014 Vejledning til reklamekodekset er opdateret og ligger som dokument til udskrift. Se ændringslog for de få seneste opdateringer. Guideline (faneblad) samt engelsk version vil blive opdateret snarest.

 

01.04.2014 Lifs bestyrelse vedtog den 28. marts 2014 et supplerende FAQ til EFPIAs gaveforbud. Dokumentet er lagt under regelgrundlag -reklamekodeks - Lif gaver FAQ.

 

21.03.2014 Den engelske version af vejledningen til reklamekodekset er blevet opdateret, så den svarer til den seneste opdaterede version 1.12, se under "Regelgrundlag".

 

20.03.2014 Reklamekodeksets § 17, stk. 2 er dags dato opdateret med ny forventet virkningsdato for dansk lovgivning den 1. oktober 2014.

 

10.03.2014 Vejledning til Reklamekodekset er opdateret og ligger som dokument til udskrift. Guideline (faneblad) samt engelsk version vil blive opdateret snarest.

 

10.01.2014 Opdateret reklamekodeks version 1.7 med implementering af EFPIA's Disclosure Code, jf. Nyhedsbrevet 19. december 2013. Vejledning og fanebladssystemet opdateres snarest.

 

06.01.2014 ENLI har i dag lanceret de nye guidelines omkring regelsættene underlagt ENLIs kompetence. Læs mere under Regelgrundlag eller se også ENLIs nyhedsbrev af den 19. december 2013.

 

19.12.2013 Lif har igår udsendt en meddelelse om, at Lifs bestyrelse har vedtaget ændringer til reklamekodekset som konsekvens af EFPIAs Disclosure Code, se beslutningen her. Fortolkningen af de nye ændringer vil blive specificeret i ENLIs vejledning til reklamekodekset med afsæt i EFPIAs Q&A. Se endvidere ENLIs nyhedsbrev af dags dato ovenfor.

 

20.11.2013 Den engelske version af vejledningen til reklamekodekset er blevet opdateret, så den svarer til den seneste opdaterede version 1.11, se under "Regelgrundlag".

 

09.10.2013 ENLI´s Forretningsudvalg udpegede i mandags Kasper Hasseriis Andersen som Lægefaglig Granskningsmand. Kasper har arbejdet som assistent i ENLI´s sekretariat siden januar 2013. Vi byder Kasper velkommen. 

 

29.08.2013 Vejledningen til reklamekodekset er i dag blevet opdateret. Der er blandt andet indført en praksisændring på 1) angivelsen af sær- og fællesnavn i reklamer, hhv. 2) pligtoplysninger i forbindelse med elektroniske ændringer. Det anerkendes, at virksomhederne vil have behov for en passende periode til at få tilpasset deres eksisterende reklamemateriale i overensstemmelse med de nye praksisser, hvorfor granskningsmandspanelet ikke vil påtale manglende overholdelse af de to pågældende nye praksisser for anmeldelser sket frem til 31. december 2013.

 

10.06.2013 Sekretariatet har i dag offentliggjort en engelsk udgave af vejledningen til reklamekodekset, version 1.10, se under "Regelgrundlag". Omtalt i Nyhedsbrevet 31. maj 2013.

 

24.05.2013 ENLI's anmeldersite er lukket tirsdag den 28. maj fra kl. 06.00 - 23.00 pga opdateringer. Hvis sitet åbner før forventet, skriver vi det her på siden.

 

01-05-2013 ENLI byder i dag velkommen til Julie Holtum Qvist (cand.jur.), som er ansat som jurist i sekretariatet. Julie kommer fra Landsskatteretten, hvor hun har arbejdet som sagsbehandler med klagesager og forhåndsvurderinger.

 

15-04-2013 Forretningsudvalget i ENLI har besluttet at nedsætte anmeldelsesgebyret til 300 kr. pr. anmeldelse. Ændringen får virkning fra den 1. januar 2013. Opdateret sanktions- og gebyrregulativ under "Sanktioner og gebyrer".

 

03-04-2013 ENLI har i dag offentliggjort sin årsberetning for 2012, se link eller  under "Årsberetninger".

 

05-03-2013 ENLI's forretningsudvalg har i dag besluttet at opdatere Sanktions- og gebyrregulativet for ENLI samt ENLI's sagsbehandlingsregler. Spørgsmål i denne forbindelse kan rettes til sekretariatet.

 

27-02-2013 Vejledningen til reklamekodekset er blevet opdateret i dag - igen - pga udfaldet af en klagesag, der blev afgjort i går vedr. reklame for lægemidler, der endnu ikke er i taksten (§ 4, stk. 1). Afgørelsen bliver offentliggjort, når ankefristen er udløbet.

 

16-01-2013 Der bliver arbejdet på hjemmesiden resten af ugen. Dette kan betyde, at nogle af de ældre offentliggørelser ikke vil være mulige at se. Alle offentliggørelser vil være tilbage på hjemmesiden efter opdateringen.

 

15-01-2013  Stillingsopslag: Jurist søges (ansøgningsfrist udløbet)

 

10-12-2012 Pga servernedbrud skal alle anmeldelser, incl. forhåndsgodkendelser og anke, indgivet den 3. december 2012 indtastes på ny. Vi beklager.

 

04-12-2012  Sekretariatet er lukket den 5-6. december 2012 pga deltagelse i Lif's Scandinavian Marketing Compliance Seminar

 

22-11-2012  Stillingsopslag: Stud.med. søges til sekretariatet (ansøgningsfrist udløbet)

 

25-10-2012 ESS anmeldersite er lukket fra kl. 18.00 i aften til kl. 06.00 i morgen pga. serveropdateringer

 

15-10-2012 ESS er efter opdateringer og nye implementeringer åben igen. Så fra kl. 9.00 er det muligt at anmelde igen. BEMÆRK: Eksisterende brugere af ESS vil modtage en e-mail med deres brugernavn og et aktiverings link. Nye brugere fra medlemsvirksomheder kan igennem ESS anmode om et login. Ikke- medlemmer kan fremover kun klage eller anke. I tilfælde af spørgsmål er man velkommen til at ringe til sekretariatet på telefon 3920 2575.

 

12-10-2012 ESS vil lukke allerede kl. 14:00 i dag pga. større omfang af opdateringer og implementeringer end først antaget. ESS vil være lukket frem til mandag den 15. oktober kl. 9.00, hvorfor anmeldelser ikke kan foretages i dette tidsrum.

 

09-10-2012 På grund af opdatering og implementering af nye tiltag, vil ENLI's anmeldersite ESS være lukket i den kommende weekenden - fra fredag den 12. oktober kl. 15.00 til mandag den 15. oktober kl. 9.00. Anmeldelser kan derfor ikke foretages i dette tidsrum. Se mere om projektet for de nye tiltag i nyhedsbrevet af den 13. september 2012. Eksisterende brugere af ESS vil i forbindelse med denne implementering modtage en e-mail med et password til brug for fremtidig login.

 

21-09-2012    Lukningen af ENLI's anmeldersite ESS pga. opdatering og implementering af nye tiltag er blevet udsat. Følg med under nyheder for at se, hvornår imlementeringen gennemføres

 

18-09-2012    ENLI's anmeldersite ESS lukkes i weekenden, fra fredag den 21. september kl. 15.00 til mandag den 24. september kl. 9.00, pga. opdatering og implementering af nye tiltag. Anmeldelser kan derfor ikke foretages i dette tidsrum. Se mere om projektet for de nye tiltag i nyhedsbrevet af den 13. september 2012.

 

19-07-2012    ENLI's anmeldersite lukkes i weekenden, fra fredag den 20. juli kl. 15.00 til mandag den 23. juli kl. 9.00, pga. opdatering. Anmeldelser kan derfor ikke foretages i dette tidsrum.

 

29-06-2012    Reklamekodekset er opdateret på dansk og engelsk - version 1.5 (referencer til Lægemiddelstyrelsen ændret til Sundhedsstyrelsen), ligger under Regelgrundlag
 

28-06-2012    Vejledningen til reklamekodekset er opdateret d.d. (version 1.6), ligger under Regelgrundlag


15-05-2012    Sekretariatet har lagt praktiske vejledninger til sagens gang ud på hjemmesiden igen, se under 'Vejledninger'
 

14-05-2012    ENLI har lukket for telefoner dagen efter Kr. Himmelfartsdag, den 18. maj 2012 

 

20-04-2012    ENLI tilbyder ny guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter, se under Regelgrundlag / Reklamekodeks 

 

12-04-2012    Pressemeddelelse om offentliggørelsen af ENLI's årsberetning 2011

 

05-03-2012    Med seneste opdatering af ESS og anmeldersitet er der nu kommet det længe ønskede kommentarfelt. Systemet sender nu også en oversigt over de indtastede data sammen med kvitteringen for anmeldelsen

 

05-03-2012    Allergan er pr. 31-12-2011 ikke længere tilsluttet ENLI

 

27-02-2012     Vejledningen til kodeks er opdateret pr. 27-02-2012 og findes under "Regelgrundlag"

 

 27-01-2011    Celgene er pr. 01-01-2012 ikke længere tilsluttet ENLI.


 

11-01-2011    Stillingsopslag: Studentermedhjælp til Sekretariatet (ansøgningsfrist udløbet)

 

05-01-2012    Stillingsopslag: Lægefaglig granskningsmand til Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ansøgningsfrist udløbet)

 

12-12-2011    Det er nu muligt at foretage fritekstsøgning på alle dokumenter på ENLIs hjemmeside.

 

30-11-2011    Nævnet har dags dato udgivet ny vejledning ang. reklamekodekset (Vejledningen ligger også under regelgrundlag)    

 

14-10-2011    Revideret reklamekodeks pr. 16.09.2011 er udgivet (i indledningen indsat afsnit om IGL og PFL, samt rettet trykfejl i § 17, stk. 3) (Reklamekodekset ligger også under regelgrundlag)

 

11-10-2011     Nævnet har dags dato udgivet ny vejledning ang. reklamekodekset (Vejledningen ligger også under regelgrundlag)

 

23-09-2011     Meddelse fra Ankenævnet om fortolkningen af bestemmelsen om valg af mødested 

 

11-07-2011    Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om reklamer mv. for lægemidler

 

08-06-2011    Notat vedr. fortolkning af regler om sponsorering af arrangementer med elementer af underholdning