Afgørelser 2018

Nye sager offentliggøres i starten af hver måned. Nye afgørelser er markeret med fed og er senest uploadet den 01-02-2019

 

ENLI har forskellige kategorier alt afhængigt af, hvad formålet er med den enkelte indberetning.

 

Hver kategori kan altid genkendes ud fra det journalnummer, som indberetningen er tildelt:

 

Aa - Egne arrangementer
Ab - Sponsorater til arrangører
Ac - Udstilling
Ad - Sponsorater til sundhedspersoner
R - Reklame
FO - Forhåndsgodkendelse
KO - Klage
KH - Hasteklage
AN - Ankesag
EN - Sag rejst af ENLI

 

 

Arrangementer, efteruddannelsessponsorater eller udstillinger

 

Klagesager afgjort i Granskningsmandspanelet

KO-2018-1448 (§ 5, stk. 1 og § 13, stk. 7) Dato: 22-05-2018

  

 

Stikprøvekontrol afgjort i Granskningsmandspanelet

Ad-2018-0158 (§ 13, stk. 7) Dato: 22-01-2018

Ad-2018-3131 (§ 13, stk. 8) Dato: 30-08-2018

 

 

 

Sager taget op af egen drift og afgjort i Granskningsmandspanelet

Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

Stikprøvekontrol afgjort i Ankenævnet

AN-2018-0650 (§ 13, stk. 8) Dato: 19-03-2018

 

 

Administrative overtrædelser

Ac-2018-0012 (§ 21, stk. 4) Dato: 18-01-2018

Ad-2018-0317 (§ 21, stk. 4) Dato: 08-02-2018

Ab-2018-1207 (§ 21, stk. 5) Dato: 04-04-2018

Ab-2018-1407 (§ 21, stk. 4) Dato: 04-04-2018

Ab-2018-1224 (§ 21, stk. 4) Dato: 16-04-2018

Aa-2018-2147 (§ 21, stk. 4) Dato: 07-06-2018

Aa-2018-2404 (§ 21, stk. 5) Dato: 12-06-2018

Aa-2018-4264 (§ 21, stk. 8) Dato: 16-10-2018

Ab-2018-4620 (§ 21, stk. 5) Dato: 20-11-2018

 

  

 

Reklamemateriale

 

Klagesager afgjort i Granskningsmandspanelet

KO-2018-0131 - § 4, stk. 2 og § 7, stk. 3 

Anførsel af indikationsområde - dokumentationsgrundlag

 

KO-2018-0114 - § 4, stk. 2, § 7, stk. 4 og § 8, stk. 3

Saglig, fyldestgørende sammenlignende reklame - gengivelse af figur fra reference - angivelse af studiepopulation - brug af 'sikkerhed'  

 

KO-2018-1204 - § 4, stk. 2 og § 8, stk. 3

 

KO-2018-1878 - § 4, stk. 2 og § 7, stk. 5

Fyldestgørende reklame ift. dokumentationsgrundlag - afledt informationsbehov - forhold til den samlede viden på området

 

KO-2018-2255 - § 4, stk. 2

Videnskabelig kontra reklamemæssig lægemiddelomtale  - indikationsudvidelse

 

KO-2018-2713 - § 4, stk. 2

Fyldestgørende reklame ift. dokumentationsgrundlag - sekundære endepunkter - afledt informationsbehov

 

KO-2018-3669 - § 4, stk. 2

Fyldestgørende reklame ift. dokumentationsgrundlag - afledt informationsbehov

 

Klagesager afgjort i Ankenævnet 

AN-2018-0346 (§ 4, stk. 2) Dato: 16-02-2018

AN-2018-0747 (§ 4, stk. 2 og § 7, stk. 5) Dato: 19-03-2018

AN-2018-2220 (§ 4, stk. 2 og § 7, stk. 1) Dato: 18-06-2018 

AN-2018-2631 (§ § 4, stk. 2 og § 7, stk. 1 og stk. 3) Dato: 03-09-2018

AN-2018-3964 (§ 8, stk. 1) Dato: 26-10-2018 

 

 

Stikprøvekontrol afgjort  i Granskningsmandspanelet

R-2018-2173 (§ 20, stk. 1) Dato: 25-06-2018

R-2018-2460 (§ 4, stk. 2 og § 7, stk. 5) Dato: 13-08-2018

R-2018-3708 (§ 7, stk. 4) Dato: 09-10-2018

R-2018-4678 (§ 4, stk. 2) Dato: 18-12-2018

 

 

Sager taget op af egen drift og afgjort i Granskningsmandspanelet

 Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

Stikprøvekontrol afgjort i Ankenævnet 

AN-2018-1262 (§ 4, stk. 2) Dato: 25-04-2018

 

 

Øvrige etiske regelsæt

  • Etiske regler for dialog og forhandlng med beslutningstagere

  • Etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv.

  • Etiske regler for lægemiddelvirksomheders kontakt med det danske sygehusvæsen