Upload af filer

I forbindelse med anmeldelser og andre indberetninger til ENLI via anmeldersystemet, kan der alene uploades filer i størrelsen 50 MB/fil og af filtypen doc, docx, xls, xlsx, txt, pdf, ppt, pptx, zip og rar.

 

Der vil således kunne forekomme situationer, hvor du ikke kan uploade dine filer via anmeldersystemet, og derfor skal sende dem til ENLI på anden vis.

 

ENLI har hertil fået udviklet en FTP-løsning, som gerne skulle gøre det nemt for dig at eftersende filer til ENLI til brug for dine indberettede aktiviteter.

 

Du kan læse mere om FTP-løsningen, samt hvordan du bruger denne her.