Region Syd

Her kan du læse om den indgåede aftale med Region Syd vedrørende samarbejde mellem industrien og hospitalsansat sundhedspersonale i Region Syd.

 

Lif og Region Syddanmark har fastlagt en række fælles principper for samarbejde mellem lægemiddelvirksomheder og hospitalerne i Region Syd, der vedrører efteruddannelse og kompetenceudvikling af læger og andet sundhedsfagligt personale.  Aftalen fastlægger bl.a., at lægemiddelvirksomheder skal rette henvendelse til sygehusdirektionen, der skal godkende og udvælge de sundhedspersoner, der skal deltage i efteruddannelsesaktiviteten.

 

Hvis du er en lægemiddelvirksomhed og har spørgsmål til samarbejdsaftalen kan du rette henvendelse til Lif på følgende e-mail adresse: cb@lif.dk

 

Principaftale med Region Syd