Keywords

Her kan du finde prædefineret keywords i forhold til Reklamekodekset.

De oplistede keywords afspejler emner, som har lægemiddelvirksomheders særlige fokus, eller som berører mange flader af Reklamekodekset, hvorfor det er fordelagtigt at kunne se den samlede viden herom ét sted. Informationerne for hvert keyword afspejler vejledningen til Reklamekodekset.

 

I løbet af 2016 vil de relevante afgørelser i forhold til det enkelte keyword være at finde på siden herfor.

 

Det skal understreges, at Reklamekodeksets ordlyd til enhver tid er den gældende ordlyd, og at vejlednignen til Reklamekodekset, herunder keywords, alene er en vejledning til forståelsen heraf.

 

 

Abstracts

 

Anmeldelsespligt

 

Definitioner

 

Faglige programmer

 

Forhåndsvurderinger

 

Gaver

 

Klinisk forskning

 

Koncernansvar

 

Lægemiddelkonsulentbesøg

 

Markedsundersøgelse

 

Medicinske selskaber

 

Oplægsholdere (hyret speakers)

 

Patientcases (sygehistorier)

 

Posters

 

Pris - Arrangementer

 

Pris - Reklamemateriale

 

Prælancering

 

Reminders

 

Reprints 

 

Sammenlignende reklame

 

Sponsorater

 

Sponsorat vs. udstilling