Posters

Reklamekodekset (Scroll ned for tilhørende vejledning)

 

§ 7, stk. 5:

Som dokumentation for oplysninger om et lægemiddel må der, udover produktresumeet, kun anvendes videnskabeligt underbyggede undersøgelser. Undersøgelserne skal have været offentliggjorte i anerkendte og uafhængige danske eller udenlandske værker, fagtidsskrifter e.l. Undersøgelserne skal forud for offentliggørelsen have været undergivet en uvildig bedømmelse.

 

Vejledning

 

Ad § 7, stk. 5:

Abstracts og posters: Disse kan ikke sidestilles med videnskabelige artikler. Dels mangler der ofte en række detaljer i abstracts og posters i relation til undersøgelsen, dels er abstracts og posters som regel ikke underlagt den samme stringente vurdering af publikationens videnskabelige værdi, som det er tilfældet med artikler i videnskabelige tidsskrifter. Dette gælder som udgangspunkt uanset, hvor abstractet eller posters måtte være publiceret og uvildigt bedømt (peer reviewed). Hvis der er tale om abstracts vedrørende en videnskabeligt underbygget undersøgelse, der har været offentliggjort i et anerkendt og uafhængigt videnskabeligt tidsskrift, og det har været undergivet en forudgående uvildig bedømmelse inden offentliggørelsen, kan det dog anvendes som dokumentation. Sundhedsstyrelsen har oplyst, at det ikke er tilstrækkeligt, at en undersøgelse har været undergivet en uvildig bedømmelse forud for en præsentation på en videnskabelig kongres eller et symposium, ligesom offentliggørelse af abstracts i abstractbøger, der er udgivet af kongresarrangører, eller offentliggørelse på et fagligt selskabs hjemmeside generelt ikke kan sidestilles med offentliggørelse i anerkendte og uafhængige danske eller udenlandske fagtidsskrifter.