Sygehuskodeks

Dette etiske regelsæt skal medvirke til at sikre en høj etisk standard for lægemiddelvirksomhedernes kontakt til danske sygehuse i forbindelse med information om lægemidler. Bl.a. således, at lægemiddelkonsulentbesøg ikke må ske uden forudgående aftale.

  

 

 

Her finder du ordlyden af den konkrete regel i kodekset. Klik i boksen øverst på siden og vælg den ønskede paragraf i dropdown-menuen.

Her finder du evt. vejledning til den konkrete regel i hospitalskodeks. Klik i boksen øverst på siden og vælg den ønskede paragraf i dropdown-menuen.

Her finder du eventuelle afgørelser relateret til den konkrete regel i kodekset. Klik i boksen øverst på siden og vælg den ønskede paragraf i dropdown-menuen.