ENLI har forståelse for de ændringer Corona måtte medføre, og at arrangementer ikke kan gennemføres. Det er ikke nødvendigt at orientere ENLI om eventuelle ændringer.

NYT

Nyhedsbrev udsendt den 7. maj 2020

En opdateret version af Guide om økonomisk sponsorstøtte og Guide om prælancering er nu lagt på hjemmesiden. De kan læses under fanen Regler.

 

 

Tilsluttede virksomheder

Her kan du se, hvilke virksomheder, der er tilsluttet de brancheetiske regler og selvjustits under ENLI´s kompetence.

Læs mere

Formål og funktion

Formålet med ENLI er at sikre et professionelt, sagligt og uafhængigt samarbejde mellem de tilknyttede lægemiddelvirksomheder og sundhedsvæsenets øvrige parter, samt at sikre åbenhed om de tilsluttede virksomheders samarbejde med deres interessenter.

Læs mere

Eksterne parter

ENLI har udarbejdet en guide til brug for bl.a. medicinske selskaber og andre, der samarbejder med de lægemiddelvirksomheder, der er tilsluttet ENLI.

 Du har mulighed for at læse ENLI´s guide om økonomisk sponsorstøtte og udstillingsstande her.

Læs mere