Afgørelser 2020

Nye sager offentliggøres i starten af hver måned. Nye afgørelser er markeret med fed og er senest uploadet den 05-03-2020

 

ENLI har forskellige kategorier alt afhængigt af, hvad formålet er med den enkelte indberetning.

 

Hver kategori kan altid genkendes ud fra det journalnummer, som indberetningen er tildelt:

 

Aa - Egne arrangementer
Ab - Sponsorater til arrangører
Ac - Udstilling
Ad - Sponsorater til sundhedspersoner
R - Reklame
FO - Forhåndsgodkendelse
KO - Klage
KH - Hasteklage
AN - Ankesag
EN - Sag rejst af ENLI

 

 

Arrangementer, efteruddannelsessponsorater eller udstillinger

 

Klagesager afgjort i Granskningsmandspanelet

 Endnu ingen offentliggjorte sager

  

 

Stikprøvekontrol afgjort i Granskningsmandspanelet

 Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

Sager taget op af egen drift og afgjort i Granskningsmandspanelet

Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

Stikprøvekontrol afgjort i Ankenævnet

AN-2020-0248 (Ab-2019-5024) (§ 13, stk. 7, § 13, stk. 8 og § 15) Dato: 02-03-2020

Forplejning, transport/business class, overnatning, konsulent.

 

 

Administrative overtrædelser

 Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

 

 

Reklamemateriale

 

Klagesager afgjort i Granskningsmandspanelet

 Endnu ingen offentliggjorte sager

 

Klagesager afgjort i Ankenævnet 

 Endnu ingen offentliggjorte sager

 

Stikprøvekontrol afgjort  i Granskningsmandspanelet

 Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

Sager taget op af egen drift og afgjort i Granskningsmandspanelet

 Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

Stikprøvekontrol afgjort i Ankenævnet 

 Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

Øvrige etiske regelsæt

  • Etiske regler for dialog og forhandlng med beslutningstagere

  • Etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv.

  • Etiske regler for lægemiddelvirksomheders kontakt med det danske sygehusvæsen