Reklamekodeks

Lægemiddelindustriens samarbejde med sundhedspersoner er en forudsætning for, at ny og effektiv medicin i patientbehandlingen ibrugtages rettidigt. Samarbejdet sikrer, at bl.a. læger har det bedst mulige kendskab til ny terapi og nye dokumenterede behandlinger ikke bare på medicinområdet, men generelt i sundhedssystemet. Lægemiddelindustrien har en naturlig placering i efteruddannelsen af læger og andet sundhedspersonale samt i forhold til formidling af information om nye lægemidler. Det skyldes, at lægemiddelindustrien har en unik viden om de lægemidler, som de selv har udviklet.

 

Lægemiddelindustrien har derfor fastlagt et kodeks, der regulerer samarbejdet med sundhedspersoner, så det foregår på etisk forsvarlig vis, og der ikke opstår tvivl om parternes indbyrdes uafhængighed. Kodekset indeholder lovgivningen på området samt branchens egne etiske regler (nationale og internationale), der dermed supplerer lovgivningen og på en lang række områder går videre, end hvad dansk lov tilsiger. Du kan læse kodekset og dets tilhørende vejledning her:

 

 

 

 

Her finder du de konkrete regler i reklamekodekset. Klik i boksen øverst på siden og vælg den ønskede paragraf i dropdown-menuen.

Her finder du evt. vejledning til den konkrete regel i reklamekodekset. Klik i boksen øverst på siden og vælg den ønskede paragraf i dropdown-menuen.

Her finder du evt. afgørelser relateret til reklamekodekset. Klik i boksen øverst på siden og vælg den ønskede paragraf i dropdown-menuen.