Ankenævnet

ENLI´s Ankenævn (2. instans) behandler og træffer afgørelse i de sager, som en tilsluttet lægemiddelvirksomhed har anket fra 1. instans.

 

 

Ankenævnets sammensætning:

 

- Formand: Advokat, Strange Beck

- Læge: Sisse R. Ostrowski

- Repræsentant med kendskab til lægemiddelindustrien: Lars Almblom, tidligere Executive Vice President, Novo Nordisk

 

 

Ankenævnets afgørelser:

De afgørelser, som ENLI´s Ankenævn har truffet siden 2011 kan findes på ENLI´s hjemmeside under fanen "Offentliggjorte sager".

 

Alle sager, der har et sagsnummer, der starter med "AN", er sager, der er truffet af Ankenævnet.

 

 

Meddelelser fra Ankenævnet:

 

Notat om tilbagekaldelse af reklamemateriale