Om ENLI

ENLI består af 2 instanser:

 

Granskningsmandspanelet:

 

Granskningsmandspanelet (1. instans) kontrollerer, at de tilsluttede lægemiddelvirksomheder overholder de regler, som er underlagt ENLI’s kompetence. Granskningsmandspanelet kan rejse en sag på grundlag af en anmeldelse, på eget initiativ eller med afsæt i en klage over en tilsluttet lægemiddelvirksomhed. Sagen sendes til høring blandt parterne i sagen og derefter træffer Granskningsmandspanelet en afgørelse og beslutter, hvordan overtrædelsen skal sanktioneres.

 

Granskningsmandspanelet behandler også anmodninger om forhåndsgodkendelse.  Samtidig har Granskningsmandspanelet et ansvar for at forebygge potentielle overtrædelser for eksempel ved at give vejledning om reglerne, undervisning mv. 

 

Granskningsmandspanelet består af:

 

- Sekretariatschef Rikke Bækgaard Thomassen (juridisk granskningsmand)

- Pia Phillipsen (juridisk granskningsmand)

- Nuzaht Yasmin Ahmad (juridisk granskningsmand)

- Jesper Clausager Madsen (lægefaglig granskningsmand)

- Kasper Hasseriis Andersen (lægefaglig granskningsmand)

- Kim Dalhoff (lægefaglig granskningsmand)

 

 

Ankenævn:

 

Ankenævnet (2. instans) behandler og træffer afgørelse i de sager, som en tilsluttet lægemiddelvirksomhed har anket fra 1. instans.

 

Ankenævnets sammensætning:

 

- Formand: Advokat, Strange Beck

- Læge: Sisse R. Ostrowski

- Repræsentant med kendskab til lægemiddelindustrien: Lars Almblom, tidligere Executive Vice President, Novo Nordisk

 

 

Samarbejdsaftale: 

 

Samarbejdsaftale ENLI

 

 

Coorperation Agreement ENLI

 

 

 

 

 

Tilsluttede virksomheder:

 

Oversigt over de virksomheder, der har tilsluttet sig ENLI's kompetence opdelt i hhv. Lif, IGL, Foreningen for Parallelimportører af Medicin, Parallelimportørforeningen af Lægemidler og øvrige tilsluttede virksomheder.

 

 

 

Kontakt ENLI:

 

Du kan kontakte ENLI enten ved at ringe eller sende en e-mail.

Kontakt via e-mail: sekretariat@enli.dk
Telefon: +45 3920 2575
Telefontid: 9.00 - 15.00

 

ENLI ApS - Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien

CVR. 32 34 63 83

Bank 4316-11372473

IBAN DK91 3000 0011 372473

SWIFT DABADKKK