Offentliggørelse af sager

Lægemiddelindustrien ønsker fuld åbenhed om de afgørelser, der træffes i ENLI. Lægemiddelindustrien mener, det er vigtigt, at offentligheden kan holde sig orienteret, hvis der sker overtrædelser af reglerne på området. Samtidig vil offentliggørelse af afgørelser være med til at sikre vidensdeling om ENLI’s praksis og principielle afgørelser.

 

Virksomhederne ønsker at overholde de til tider komplekse regler, og videndeling er derfor afgørende, hvis den etiske barre skal løftes, og graden af compliance med reglerne hæves yderligere. Derfor har lægemiddelindustrien besluttet, at man på denne hjemmeside offentliggør alle afgørelser, hvor en virksomhed er blevet idømt en sanktion.

 

Afgørelserne offentliggøres, når de er endelige – det vil sige enten efter, at ankefristen er udløbet (og der ikke er indgivet anke), eller efter Ankenævnet har truffet en afgørelse. Reglerne om offentliggørelse er dog underlagt en række begrænsninger i relation til persondataloven. Det betyder helt konkret, at det ikke er lovligt at offentliggøre eventuelle personnavne.

 

Derfor vil ENLI, før der sker offentliggørelse af afgørelserne, anonymisere eventuelle personnavne, så alene lægemiddelvirksomhedernes navn fremgår.

 

Nye sager offentliggøres i starten af hver måned. 

 

ENLI har forskellige kategorier alt afhængigt af, hvad formålet er med den enkelte indberetning.

 

Hver kategori kan altid genkendes ud fra det journalnummer, som indberetningen er tildelt:

 

Aa - Egne arrangementer
Ab - Sponsorater til arrangører
Ac - Udstilling
Ad - Sponsorater til sundhedspersoner
R - Reklame
FO - Forhåndsgodkendelse
KO - Klage
KH - Hasteklage
AN - Ankesag
EN - Sag rejst af ENLI