NYT

  • En opdateret vejledning til reklamebekendtgørelsen kan findes på ENLI's hjemmeside (findes under "Regler" -> "Øvrige regler")  

  • En opdateret version af Joint Guidance on Virtual and Hybrid International Medical Congresses er offentliggjort på hjemmesiden den 21. april 2022  (findes under "Regler" -> "Øvrige regler")

  • En ny Q&A til Joint Guidance on Virtual and Hybrid International Medical Congresses er offentliggjort på hjemmesiden den 21. april 2022 

  • Ny liste over virksomheder, der har tilsluttet sig ENLI's kompetence, er offentliggjort på hjemmesiden den 8. april 2022

  • Nye forplejningsbeløb i Norge pr. 1. april 2022

Tilsluttede virksomheder

Her kan du se, hvilke virksomheder, der er tilsluttet de brancheetiske regler og selvjustits under ENLI´s kompetence.

Læs mere

Formål og funktion

Formålet med ENLI er at sikre et professionelt, sagligt og uafhængigt samarbejde mellem de tilknyttede lægemiddelvirksomheder og sundhedsvæsenets øvrige parter, samt at sikre åbenhed om de tilsluttede virksomheders samarbejde med deres interessenter.

Læs mere

Eksterne parter

ENLI har udarbejdet en guide til brug for bl.a. medicinske selskaber og andre, der samarbejder med de lægemiddelvirksomheder, der er tilsluttet ENLI.

Du har mulighed for at læse ENLI´s guide om økonomisk sponsorstøtte og udstillingsstande her.

Læs mere