Hvis et arrangement rykkes eller ændres til et virtuelt møde og årsagen er Covid-19, skal ENLI ikke orienteres.

NYT

  • Nyhedsbrev af 20. november 2020

  • Opdateret FAQ til Samarbejdsaftalen mellem Lif og Region Midtjylland (dateret den 9. oktober 2020)

  • Opdateret FAQ til Lifs aftale med Region Syddanmark (dateret den 9. oktober 2020)

 

Tilsluttede virksomheder

Her kan du se, hvilke virksomheder, der er tilsluttet de brancheetiske regler og selvjustits under ENLI´s kompetence.

Læs mere

Formål og funktion

Formålet med ENLI er at sikre et professionelt, sagligt og uafhængigt samarbejde mellem de tilknyttede lægemiddelvirksomheder og sundhedsvæsenets øvrige parter, samt at sikre åbenhed om de tilsluttede virksomheders samarbejde med deres interessenter.

Læs mere

Eksterne parter

ENLI har udarbejdet en guide til brug for bl.a. medicinske selskaber og andre, der samarbejder med de lægemiddelvirksomheder, der er tilsluttet ENLI.

Du har mulighed for at læse ENLI´s guide om økonomisk sponsorstøtte og udstillingsstande her.

Læs mere