ENLI holder lukket fredag den 21. juni 2024

NYT

  • Ny afgørelse fra Ankenævnet er offentliggjort den 6. juni 2024

  • ENLI's bespisningskort er den 28. maj 2024 blevet opdateret. Beløbsloft er blevet ændret for Norge

  • Listen over virksomheder, der har tilsluttet sig ENLI's kompetence er opdateret pr. 23. maj 2024

  • Nyhedsbrev af 17. maj 2024 kan findes på ENLI's hjemmeside  

Tilsluttede virksomheder

Her kan du se, hvilke virksomheder, der er tilsluttet de brancheetiske regler og selvjustits under ENLI´s kompetence.

Læs mere

Formål og funktion

Formålet med ENLI er at sikre et professionelt, sagligt og uafhængigt samarbejde mellem de tilknyttede lægemiddelvirksomheder og sundhedsvæsenets øvrige parter, samt at sikre åbenhed om de tilsluttede virksomheders samarbejde med deres interessenter.

Læs mere

Eksterne parter

ENLI har udarbejdet en guide til brug for bl.a. medicinske selskaber og andre, der samarbejder med de lægemiddelvirksomheder, der er tilsluttet ENLI.

Du har mulighed for at læse ENLI´s guide om økonomisk sponsorstøtte og udstillingsstande her.

Læs mere