NYT

  • ENLI har den 11. maj 2021 offentliggjort virksomhedernes indberetning af donationer og samarbejder med patientforeninger for 2020

  • ENLI har udsendt nyhedsbrev den 11. maj 2021

  • Ny Samarbejdsaftale er offentliggjort den 19. april 2021

  • Q&A til de nordiske regler er offentliggjort under fanen Reklamekodeks, Nordiske regler

Tilsluttede virksomheder

Her kan du se, hvilke virksomheder, der er tilsluttet de brancheetiske regler og selvjustits under ENLI´s kompetence.

Læs mere

Formål og funktion

Formålet med ENLI er at sikre et professionelt, sagligt og uafhængigt samarbejde mellem de tilknyttede lægemiddelvirksomheder og sundhedsvæsenets øvrige parter, samt at sikre åbenhed om de tilsluttede virksomheders samarbejde med deres interessenter.

Læs mere

Eksterne parter

ENLI har udarbejdet en guide til brug for bl.a. medicinske selskaber og andre, der samarbejder med de lægemiddelvirksomheder, der er tilsluttet ENLI.

Du har mulighed for at læse ENLI´s guide om økonomisk sponsorstøtte og udstillingsstande her.

Læs mere