Nyhedsbreve fra ENLI

 

Hvis du ønsker at blive tilmeldt ENLI's nyhedsbrev, kan du sende en e-mail til sekretariat@enli.dk, her kan du også framelde dig nyhedsbrevet.

 

Nyhedsbrev af 21. juni 2024

Afgørelser fra Ankenævnet: Forkert forplejningsbeløb angivet i anmeldelse til ENLI & Sammenlignende reklame, Guide til udlevering af informationsmateriale og medicinsk udstyr - nu på engelsk, Sommerferie og sagsbehandling

 

Nyhedsbrev af 17. maj 2024

Sundhedsperson eller virksomhed?, Godtgørelse af kørsel i egen bil, Compliance handler om mere end jura

 

Nyhedsbrev af 19. marts 2024

Guide om Folkemødet, Nyhedsbreve - nu også på engelsk, oplysninger om donationer og samarbejder med patientforeninger, Årsberetning for 2023, Klagesag om reklamemateriale på en udstillingsstand.

 

Nyhedsbrev af 8 december 2023

Opdaterede guides om kongresser og økonomisk sponsorstøtte, Kilometergodtgørelse, Gebyrstigninger, Anonyme klager og henvendelser fra pressen, Nyhedsbrev - også på engelsk i 2024, Åbningstid ifm. jul og nytår.

 

Nyhedsbrev af 26. juni 2023

Opdateret guide om prælancering, ENLI vil inden næste forår udarbejde en guide med Q&A’s specifikt for Folkemødet, Restaurant Domæne har fået tildelt en Michelinstjerne, Referencer skal uploades sammen med anmeldelsen, Compliance er et mindset.

 

Nyhedsbrev 20. marts 2023

Ankesag vedr. grænsen mellem informationsmateriale (omfattet af undtagelsen i Reklamekodeksets § 2, stk. 2, litra c), nr. 5,) og reklame, præcisering vedr. indlæg på efteruddannelsesmøder omhandlende klima/miljø, Regionsaftaler - invitation til ledelsen: ingen opfordring til HCP til at presse på for deltagelse i virksomhedens uddannelsestilbud, udlevering af udstyr til patienter med sundhedsperson som mellemmand, sponsorat til en podcast om et sygdomsområde, orientering om offentliggørelse af ENLI's årsberetning for 2022 og virksomhedernes indberetning af donationer og samarbejder med patientforeninger i 2022, revideret vejledning til Reklamekodekset forventes tilgængelig på hjemmeside til april 2023.

Nyhedsbrev 10. januar 2023

Ankesag om miljømæssige og klimamæssige indlæg, ENLI’s sekretariat søger jurist.

 

Nyhedsbrev 10. november 2022

Gebyrstigninger, revideret guide om digitale medier, lægemiddelkonsulentmøder og frokost og åbningstid ifm. jul og nytår.

 

Nyhedsbrev 16. september 2022

Tre ankesager: billede i reklamesag som var upassende stemningsbetonet, henvisning til pligttekst i roll-up, sammenlignende reklame med miljømæssige hensyn som hovedbudskab.

Anvendelse af miljø- og klimahensyn i lægemiddelreklamer og ved efteruddannelsesarrangementer. Revideret guide om informationsmateriale og dokumentation.

Dynamiske bannerreklamer som samlet eller selvstændig reklame. Spørgsmål vedr. post kongres møder med gennemgang af highlights fra en afholdt kongres.

 

Nyhedsbrev 14. juni 2022

Nye bespisningsgrænser, reviderede kodeks og vejledninger, 

ankesag om tastefejl vedr. bespisning, ENLI holder åbent gennem hele sommeren med lavt blus i uge 27-30.

 

Nyhedsbrev 10. februar 2022

Ankesag om anvendelse af fagspecifikt udtryk, ankesag om sanktion for roll-up, som endnu ikke var anvendt,

Pligttekst vs. SmPC/Produktresumé og Medlemskab af patientforening mv.

 

Nyhedsbrev 17. december 2021

Ankesag vedr. podcasts med politisk debat (Lobbykodekset)

 

Nyhedsbrev 26. november 2021

Ankesag vedr. hvorvidt uddrag fra medicinsk selskabs behandlingsvejledning var reklame. Styregruppen har vedtaget ændringer til kodeks, som træder i kraft den 1. marts 2022. Referencer nævnt i anmeldt reklamemateriale, skal uploades som bilag til anmeldelsen.

 

Nyhedsbrev 6. september 2021

Ankesag vedr. teaser eller invitation - reklame eller sygdomsoplysning? Ankesag vedr. medlemskab af politiske partiers erhvervsklubber (Lobbykodekset). 

 

Nyhedsbrev 29. juni 2021

Placering af indikation og pligttekst i reklamer samt link til E4ethics fra ENLI’s website.

 

Nyhedsbrev 11. maj 2021

Ankesag vedr. Lobbykodekset, Ankesag vedr. kendte personer som oplægsholdere, badehotel "i sæson", E4ethics - på MedTech Europe’s platform, deling af webinarer efter livestreaming, prøveordning med patienter som oplægsholdere er gjort permanent, regelvalg ved virtuelle møder - herunder hybrid møder, oplysninger om donationer og samarbejder med patientforeninger.

 

Nyhedsbrev 16. februar 2021

Klagesag vedr. udlevering af basisliste, NY nordisk Q&A, virtuelle kongresser og E4ethics. 

 

Nyhedsbrev 18. december 2020

Ankesag vedr. billede i reklame, nyt Ankenævnsmedlem, konsulenter/advokater, E4ethics, placering af pligttekst og referencer, donationer og samarbejder med patientforeninger.

 

Nyhedsbrev 20. november 2020

Besked om nyt på hjemmesiden, gebyrændringer, offentliggørelse af billeder, virtuelle møder og regelvalg, E4ethics.

 

Nyhedsbrev 7. juli 2020

Opdateret oversigt om de Nordiske Regler, Guide om digitale kanaler fra EFPIA/IFPMA, Opdateret Guide om Digitale Medier og Guide om Internationale Kongresser, Sommerferie.

 

Nyhedsbrev 29. maj 2020

Opdateret vejledning til Reklamekodekset/ Spm. vedr. online møder mv./Cookies.

 

Nyhedsbrev 7. maj 2020

Patienter som oplægsholdere/ Opdaterede guides/ Tjeklister/ Klagesag vedr. ubalancerede udsagn i et reklamemateriale.

 

Nyhedsbrev 17. april 2020

Coranarelaterede spørgsmål vedr. onlinemøder og forplejning/ Dokumentationsguideen findes nu på engelsk.

 

Nyhedsbrev 20. marts 2020

Corona/ Årsberetning/ Nye vejledninger/ Indberetning om donationer og samarb. med patientforeninger/ Ankesag om business class/ Forlænget sagsbehandling.

 

Nyhedsbrev 18. december 2019

EFPIA Code of Conduct - revidering af ENLI’s regelsæt / Anmeldelsesfrist vedr. sponsorater.

 

Nyhedsbrev 30. august 2019

Regionsaftale med Region Midt / Forplejning til møder under 2 timer / Revidering af ENLI´s hjemmeside 

 

Nyhedsbrev 28. juni 2019

Ny vejledn. til Patientforeningskodekset / Opdateret FAQ til Regionsaftalen med Region Syd

 

Nyhedsbrev 29. maj 2019

Afgørelse vedr. oplysninger fra Medicinrådet

 

Nyhedsbrev 10. maj 2019

Revideret vejledning / Guide om informationsmateriale / Ændring af sagsbehandlingsregler / Ankesager

 

Nyhedsbrev 4. marts 2019

Årsberetning 2018 / Journalister og reklamebegrebet / GDPR

 

Nyhedsbrev 29. januar 2019

Ankenævnssag vedr. billeder / Regionsaftale med Region Nordjylland

 

Nyhedsbrev 20. december 2018

Guide om markedsundersøgelser / Fokus 2019

 

Nyhedsbrev 29. november 2018

Ankenævnssag vedr. frokostsymposium og sammenlign. reklame / Regionsaftale Region Sjælland / Billeder i reklamer

 

Nyhedsbrev 2. oktober 2018

Ankenævnssag vedr. dokumenation / Klagesag vedr. frokostsymposium / Guidelines fra medicinske selskaber

 

Nyhedsbrev 1. juni 2018

Regionsaftale med Region Syddanmark / Skjulte sponsoratet / "Vi er tilsluttet ENLI" / GDPR

 

Nyhedsbrev 9. maj 2018

Regionsaftale med Region Hovedstaden / Regelændringer

 

Nyhedsbrev 20. april 2018

Regiongsaftale med Region Hovedstaden / Revidering af vejledning til Reklamekodekset

 

Nyhedsbrev 26. marts 2018 

Ankesager vedr. bespisningsloft og tastefejl / Farmakodynamiske studier

 

Nyhedsbrev 7. marts 2018

Godser og palæer / Michelinrestauranter / Ankesag vedr. roll up

 

Nyhedsbrev 20. december 2017

Digital Medieguide / Nordisk praksis / Donationer og samarbejder med patientforeninger /  Ankenævnets meddelelse vedr. tilbagekaldelse / Anmeldelse af sponsorater / FOkus 2018

 

Nyhedsbrev 24. november 2017

Ændring af gebyrer /  ENLI´s hjemmeside / Digitale medier - reklame - ytringsfrihed / Q & A Sociale medier

 

Nyhedsbrev 29. september 2017

LinkedIn / Pressemeddelelser

 

Nyhedsbrev 7. juli 2017

Revidering af Reklamekodekset / Ankenævnssag vedr. vildledende reklame og vedr. Medicinrådet / Upload af reklamer / Revideret EFPIA bespisningslofter

 

Nyhedsbrev 26. juni 2017

Ændring af Sanktions- og Gebyrregulativet / Oversigtsbilleder til Reklamekodekset

 

Nyhedsbrev 1. juni 2017 

Ankenævnets nye medlem / Ændring af Sanktions- og Gebyrregulativet / Ændring af figurer i reklamer

 

Nyhedsbrev 28-04-2017

Revideret vejledning til Reklamekodekset / Lovlig dokumentation / Ændringer hos ENLI

 

Nyhedsbrev 28-03-2017

Guide om Prælancering / Guide om Internationale Kongresser / Årsberetning 2016 / Offentliggjorte sager = kendt viden / ENLI´s indtægtsgrundlag / Fokus 2017

 

Nyhedsbrev 21-12-2016

Anmeldelse af sponsorater / Angivelse af bespisningsbeløb / Reglerne gælder for alle / Fokus 2017

 

Nyhedsbrev 15-11-2016

ENLI på ESMO kongres / revidering af kodeks / Ankesag vedr. reklame eller videnskab / Live patient cases / Guidelines

 

Nyhedsbrev 30-09-2016

Pligtteksts / Sammenlignende reklame / Orientering til industriens samarbejdspartnere

 

Nyhedsbrev 01-07-2016

Samarbejdsaftale / Guide til eksterne parter / Sponsorater / Prælancering på stande / Uddeling af slides

 

Nyhedsbrev 29-04-2016

Årsberetning 2015 / Sekundære endepunkter / Andre faggrupper til møder / Prælancering på stande / Fokus 2016

 

Nyhedsbrev 08-02-2016

Revideret vejledning / Gælder reglerne for alle / Anmeldelse af stande / Praktisk mødeudstyr / Fokus / Orientering til samarbejdspartnere / Fælleserklæringen

 

Nyhedsbrev 07-12-2015

ENLI - mærke / Branding på informationsmateriale / Fagbog eller reklame / Individuel korrespondance

 

Nyhedsbrev 14-10-2015 

Prøveordning vedr. sammenlignende reklame / Ankenævnssag om sammenlignende reklame og dokumentation / Pligttekster i invitationer / Artikler på stande

 

Nyhedsbrev 23-06-2015

Revideret vejledning / Køb af stand eller sponsorat / Repræsentation / Sammenlignende reklame / Bookingsites / Fokus 2015

 

Nyhedsbrev 19-02-2015

Opdatering af regler / Klassificering Horesta

 

Nyhedsbrev 19-12-2014

Revidering af kodeks / Sær- og fællesnavne / Lægemiddelkonsulentbesøg / EFPIA beløbsgrænser / Horesta

 

Nyhedsbrev 06-11-2014

Ny chef i ENLI / Ny lovgivning

 

Nyhedsbrev 18-09-2014

Opdateret vejledning vedr. priser samt afgørelse fra Sundhedsstyrelsen / Ny lovgivning

 

Nyhedsbrev 01-07-2014

Hvem gælder reglerne for / Ankesag vedr. anprisende udsagn / Nye regler vedr. gaver

 

Nyhedsbrev 10-03-2014 

Opdaterede regler / Faglige programmer / Klager over ikke medlemmer

 

Nyhedsbrev 19-12-2013

Nye regler om gaver, åbenhed og bespisning / Underholdning

 

Nyhedsbrev 05-11-2013

Sort trekant / Sær- og fællesnavn / Advisory board / Ipads / Reklame eller videnskab

 

Nyhedsbrev 29-08-2013

Ordet " Sikkerhed" / Sær- og fællesnavn / Elektroniske reklamer / ENLI´s kontrol

 

Nyhedsbrev 31-05-2013

Nye EFPIA regler

 

Nyhedsbrev 22-02-2013

Ny vejledning / Forslag til ændring af Sanktions- og Gebyrregulativet

 

Nyhedsbrev 21-12-2012

Moms på bøder

 

Nyhedsbrev 04-12-2012

Repræsentation - overnatning

 

Nyhedsbrev 13-09-2012

Skærpet fortolkning af reglerne for overnatning / Definition af sundhedsperson / Anmeldelsespligt

 

Nyhedsbrev 28-06-2012

Prælancering / Patient cases / Ipads / Hoteller / Gentagelse / § 21, stk. 8 pligttekst

 

Nyhedsbrev 13-04-2012

Årsberetning 2011 / Afgørelser uden høring / Gentoptagelse / Sociale medier / Donationskodeksets bagatelgrænse / Underholdning / Invitation som reklame

 

Nyhedsbrev 27-02-2012

Save the date / Sociale medier / § 21, stk. 8 pligttekst / Fortolkning af underholdning

 

Nyhedsbrev 22-12-2011

Konsulenter

 

Nyhedsbrev 30-11-2011

ESS-brugergruppe / Bordet fanger / Arrangementer / ENLI´s frister / Patientinformationsfoldere

 

Nyhedsbrev 17-08-2011

Nyt websystem