Tidsfrister

 

 

Beregning af frister

 

For alle de tidsfrister, der er angivet i sagsbehandlingsreglerne for ENLI, regnes fristen fra den dag, en anmeldelse er modtaget/høringsbrev modtaget/afgørelse modtaget, og den pågældende dag tæller som 1. dag. Dog regner ENLI i arbejdsdage, det vil sige at weekend- og helligdage IKKE medregnes.

 

De fleste frister er angivet til 10 arbejdsdage, ankefristen er dog 21 arbejdsdage.

 

 • En lægemiddelvirksomhed har krav på at modtage en høringsskrivelse inden for senest 10 arbejdsdage, hvis ENLI indleder en sag på baggrund af en anmeldelse eller klage til ENLI.

   
 • Hastesager afgøres inden for 8 arbejdsdage fra sagens modtagelse i ENLI.
   

 • Høringsfristen for at afgive høringssvar er 10 arbejdsdage, efter en lægemiddelvirksomhed har modtaget en høringsskrivelse. I hastesager er høringsfristen dog kun 4 arbejdsdage. Når den skriftlige høring er afsluttet, træffer Granskningsmandspanelet afgørelse senest 10 arbejdsdage efter at have modtaget det sidste høringssvar. I hastesager træffes afgørelsen inden for 2 arbejdsdage. 
   

 • Ankefristen er senest 21 arbejdsdage efter virksomhedens modtagelse af Granskningspanelets afgørelse.
   

 • Anmodning om forhåndsgodkendelse skal behandles og afgøres af Granskningsmandspanelet senest 10 arbejdsdage efter modtagelse i ENLI, eller fra ENLI`s modtagelse af virksomhedens accept ved betaling af et gebyr udover grundtaksten på 6.000 kr. plus moms for faglige arrangementer og 8.000 kr. plus moms for reklamemateriale.
   

 • Du kan læse mere om ENLI’s sagsbehandlingsregler under fanen "Regler".

 

 • Ønsker du at læse mere om anmeldelsespligten, findes dette i § 21 i Reklamekodekset samt i Vejledningen til Reklamekodekset (§ 21).