Eksterne parter

ENLI har udarbejdet en guide til brug for bl.a. medicinske selskaber og andre, der samarbejder med de lægemiddelvirksomheder, der er tilsluttet ENLI.

 

Du har mulighed for at læse ENLI´s guide om økonomisk sponsorstøtte og udstillingsstande her.

 

-----oo0oo---

 

For at synliggøre, hvilke lægemiddelvirksomheder, som har tilsluttet sig de brancheetiske forpligtelser, har ENLI iværksat en række aktive informationstiltag over for omverdenen.

 

ENLI har derfor sendt informationsmateriale ud til nogle af industriens samarbejdspartnere, bl.a. Regionerne, Lægevidenskabelige Selskaber, Danske Patienter m.fl. Materialet informerer om ENLI’s arbejde og om, hvad det betyder at samarbejde med en lægemiddelvirksomhed, som har tilsluttet sig ENLI’s kompetence, herunder ENLI’s forskellige kodeks.

 

ENLI tilbyder i den forbindelse at komme ud at fortælle mere om ENLI’s arbejde og reglerne, hvis det kunne have interesse.

 

Alle tilsluttede virksomheder er meget velkomne til at henvise samarbejdspartnere hertil eller videreformidle materialet.

 

Dokumenter: 

Brev til samarbejdspartnere

Liste over tilsluttede virksomheder

Guide om økonomisk sponsorstøtte

Etisk nævn for lægemiddelindustrien