Upload af filer

I forbindelse med anmeldelser og andre indberetninger til ENLI via anmeldersystemet, kan der alene uploades filer i størrelsen 50 MB/fil og af filtypen doc, docx, xls, xlsx, txt, pdf, ppt, pptx, zip og rar.

 

Der vil således kunne forekomme situationer, hvor du ikke kan uploade dine filer via anmeldersystemet, og derfor skal sende dem til ENLI på anden vis.

 

Filerne vil kunne sendes via mail til sekretariat@enli.dk, de kan sendes via eksempelvis WeTransfer eller via USB-stik.