Tilslutning til ENLI

 

Medlemmer af Lægemiddelindustriforeningen (Lif), Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler (IGL) samt Foreningen for Parallelimportører af Medicin er automatisk underlagt Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI).

 

Hvem kan blive tilsluttet ENLI

Udover medlemmerne af Lif, IGL og Foreningen for Parallelimportører af Medicin kan alle lægemiddelvirksomheder eller organisationer, der har aktiviteter i Danmark, blive medlem af ENLI.

 

Hvad indebærer tilslutningen

Som tilsluttet virksomhed forpligter man sig til at skulle efterleve de etiske regelsæt, som er underlagt ENLI´s kontrol. Disse regelsæt bygger på den strengeste fællesnævner af den danske lovgivning samt de etiske regler, som branchen selv vedtager, herunder de kodeks som er vedtaget i EFPIA.

 

ENLI har kompetence til at kontrollere og sanktionere de aktiviteter, som tilsluttede virksomheder udøver, med udgangspunkt i de regelsæt, som er underlagt nævnet. Regelsættene, herunder også sagsbehandlingsregler, sanktioner mv., findes på www.enli.dk 

 

Lægemiddelvirksomheder er garanteret en høringsret, før ENLI træffer en evt. afgørelse i en sag. Endvidere har lægemiddelvirksomheder altid mulighed for at anke en afgørelse truffet af ENLI's første instans (granskningsmandspanelet) til ENLI's Ankenævn.

 

For så vidt angår virksomhedens reklameaktiviteter over for sundhedspersoner, skal størstedelen af disse anmeldes til ENLI, som udfører en stikprøvekontrol heraf. Pt. betales et anmeldelsesgebyr på 475 kr. + moms pr. anmeldelse. Anmeldelsesgebyret faktureres samlet kvartalsvist bagud.

 

Som tilsluttet virksomhed, får man mulighed for ubegrænset vejledning per telefon og per mail hos nævnets sekretariat. Sekretariatet har telefontid alle hverdage ml. 09.00-15.00, og spørgsmål på mail kan sendes til sekretariat@enli.dk.

 

Endvidere har man som tilsluttet virksomhed til enhver tid mulighed for – mod et gebyr - at anmode om en forhåndsvurdering af en konkret aktivitet, hvorved man på forhånd kan få vurderet, hvorvidt ens påtænkte aktivitet er i overensstemmelse med de regelsæt, som er underlagt nævnet.

 

ENLI vejleder og informerer også via nyhedsbreve der udsendes ca. 5-8 gange årligt efter behov. Ændringer og opdateringer af regelsæt og vejledninger annonceres altid via ENLI´s nyhedsbrev. Ønsker du at modtage ENLI´s nyhedsbrev, skal du blot sende en mail til sekretariat@enli.dk med din mailadresse.

 

 

Gebyrer

Tilslutning til ENLI sker ved betaling af det årlige tilslutningsgebyr på 22.500 kr. + moms.

 

Opsigelse

Tilsluttede virksomheder – dog ikke medlemmer Lif, IGL og Foreningen for Parallelimportører af Medicin – kan altid opsige deres tilslutning til ENLI med seks måneders varsel til udgangen af en måned.

 

Spørgsmål

Har du øvrige spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte ENLI's sekretariat på tlf. 39 20 25 75 eller per mail sekretariat@enli.dk