Regioner - aftaler

Der er indtil videre indgået aftale med de fem regioner vedrørende samarbejde mellem industrien og hospitalsansat sundhedspersonale i regionerne.

 

Lif har udarbejdet en liste over nogen af de forskelle, der er på aftalerne i de forskellige regioner. 

 

Liste over regionale forskelle.

 

Hvis du er en lægemiddelvirksomhed og har spørgsmål til samarbejdsaftalerne kan du rette henvendelse til Lif på følgende e-mail adresse: cb@lif.dk