Region Syddanmark

Her kan du læse om den indgåede aftale med Region Syddanmark vedrørende samarbejde mellem industrien og hospitalsansat sundhedspersonale i Region Syd.

 

Lif og Region Syddanmark har fastlagt en række fælles principper for samarbejde mellem lægemiddelvirksomheder og hospitalerne i Region Syd, der vedrører efteruddannelse og kompetenceudvikling af læger og andet sundhedsfagligt personale.  Aftalen fastlægger bl.a., at lægemiddelvirksomheder skal rette henvendelse til sygehusdirektionen, der skal godkende og udvælge de sundhedspersoner, der skal deltage i efteruddannelsesaktiviteten.

 

Principaftale mellem Lif og  Region Syddanmark

Agreement on common principles between Lif and Region of Southern Denmark

 

FAQ vedr. Principaftalen mellem Lif og Region Syddanmark (dateret den 9. oktober 2020)

 

Hvis du er en lægemiddelvirksomhed og har spørgsmål til regionaftalerne kan du rette henvendelse til Anne Katrine Melvig fra Lif på følgende e-mail adresse: akm@lif.dk

 

Kontaktadresser i Region Syddanmark:  

 

Psykiatrien:

Hovedpostkasse (psykiatrisygehuset@rsyd.dk) - att. sygehusdirektionen

 

OUH:

Hovedpostkassen (ouh.klu@rsyd.dk) – att. sygehusdirektionen

 

Sygehus Sønderjylland:

Hovedpostkassen (shs.kontakt@rsyd.dk) - att. sygehusdirektionen

 

Sydvestjysk Sygehus:

Hovedpostkasse (svs@rsyd.dk) - att. sygehusdirektionen

 

Sygehus Lillebælt:

Hovedpostkasse: Sygehus.Lillebaelt@rsyd.dk - att. sygehusdirektionen