Region Midtjylland

Her kan du læse om den indgåede aftale med Region Midtjylland vedrørende samarbejde mellem industrien og hospitalsansat sundhedspersonale i Region Midtjylland.

 

Samarbejdsaftale mellem Lif og Region Midtjylland.

FAQ til Samarbejdsaftalen mellem Lif og Region Midtjylland (dateret den 9. oktober 2020).

 

Hvis du er en lægemiddelvirksomhed og har spørgsmål til regionaftalerne kan du rette henvendelse til Carsten Blæsberg fra Lif på følgende e-mail adresse: cb@lif.dk

 

Regionshospitalet Randers, hovedpostkasse@randers.rm.dk Att. Hospitalsledelsen

 

Regionshospitalet Horsens, post@horsens.rm.dk Att. Hospitalsledelsen

 

Hospitalsenhed Midt, post@midt.rm.dk Att. Hospitalsledelsen (Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skive Sundhedshus (den regionale del heraf).

 

Regionshospitalet Gødstrup, post@goedstrup.rm.dk  Att. Hospitalsledelsen

 

Psykiatrien i Region Midtjylland, psykiatri@rm.dk Att. Hospitalsledelsen

 

Socialområdet social@rm.dk Att.: Socialledelsen

 

Regionshusene kontakt@rm.dk 

 

Aarhus Universitetshospital: