Region Sjælland

Her kan du læse om den indgåede aftale med Region Sjælland vedrørende samarbejde mellem industrien og hospitalsansat sundhedspersonale i Region Sjælland.

 

 

Samarbejdsaftale mellem Lif og Region Sjælland.

FAQ til Samarbejdsaftalen mellem Lif og Region Sjælland.

  

Hvis du er en lægemiddelvirksomhed og har spørgsmål til regionaftalerne kan du rette henvendelse til Carsten Blæsberg fra Lif på følgende e-mail adresse: cb@lif.dk

 

 

Kontaktadresser i Region Sjælland:  

 

Psykiatrien:

psykiatriledelsen@regionsjaelland.dk

 

Holbæk Sygehus:

holbaek-sygehusledelsen@regionsjaelland.dk

 

Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse:

nsrsygehus@regionsjaelland.dk - att. sygehusdirektionen

 

Sjællands Universitetshospital (Nykøbing F. Sygehus og Sjællands Universitetshospital blev fusioneret per 1. januar 2024): 

suh@regionsjaelland.dk - att. sygehusdirektionen

 

Præhospitalt Center:

phc@regionsjaelland.dk - att. sygehusdirektionen

 

Sygehusapoteket:

sygehusapoteket@regionsjaelland.dk - att. sygehusdirektionen