Region Sjælland

Her kan du læse om den indgåede aftale med Region Sjælland vedrørende samarbejde mellem industrien og hospitalsansat sundhedspersonale i Region Sjælland.

 

 

Samarbejdsaftale mellem Lif og Region Sjælland.

FAQ til Samarbejdsaftalen mellem Lif og Region Sjælland.

  

Hvis du er en lægemiddelvirksomhed og har spørgsmål til regionaftalerne kan du rette henvendelse til Mikkel Møller Rasmussen fra Lif på følgende e-mail adresse: mmr@lif.dk

 

Kontaktadresser i Region Sjælland:  

 

Psykiatrien:

psykiatriledelsen@regionsjaelland.dk

 

Holbæk Sygehus:

holbaek-sygehusledelsen@regionsjaelland.dk

 

Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse:

nsrsygehus@regionsjaelland.dk - att. sygehusdirektionen

 

Nykøbing Falster Sygehus:

nfsygehus@regionsjaelland.dk - att. sygehusdirektionen

 

Universitetshospital Sjælland, Roskilde og Køge: 

suh@regionsjaelland.dk 

 

Præhospitalt Center:

phc@regionsjaelland.dk - att. sygehusdirektionen

 

Sygehusapoteket:

sygehusapoteket@regionsjaelland.dk - att. sygehusdirektionen