Region Midtjylland

Her kan du læse om den indgåede aftale med Region Midtjylland vedrørende samarbejde mellem industrien og hospitalsansat sundhedspersonale i Region Midtjylland.

 

Samarbejdsaftale mellem Lif og Region Midtjylland.

FAQ til Samarbejdsaftalen mellem Lif og Region Midtjylland (dateret den 9. oktober 2020).

 

 

 

Regionshospitalet Randers, hovedpostkasse@randers.rm.dk Att. Hospitalsledelsen

 

Regionshospitalet Horsens, post@horsens.rm.dk Att. Hospitalsledelsen

 

Hospitalsenhed Midt, post@midt.rm.dk Att. Hospitalsledelsen

 

Hospitalsenheden Vest, post@vest.rm.dk Att. Hospitalsledelsen

 

Aarhus Universitetshospital, aarhusuniversitetshospital@auh.rm.dk Att. Afdelingsledelsen eller Hospitalsledelsen

 

Psykiatri og Social, psykiatri@rm.dk Att. Psykiatri og socialledelsen 

 

Regionshusene kontakt@rm.dk