Afgørelser 2019

Nye sager offentliggøres i starten af hver måned. Nye afgørelser er markeret med fed og er senest uploadet den 01-07-2019

 

ENLI har forskellige kategorier alt afhængigt af, hvad formålet er med den enkelte indberetning.

 

Hver kategori kan altid genkendes ud fra det journalnummer, som indberetningen er tildelt:

 

Aa - Egne arrangementer
Ab - Sponsorater til arrangører
Ac - Udstilling
Ad - Sponsorater til sundhedspersoner
R - Reklame
FO - Forhåndsgodkendelse
KO - Klage
KH - Hasteklage
AN - Ankesag
EN - Sag rejst af ENLI

 

 

Arrangementer, efteruddannelsessponsorater eller udstillinger

 

Klagesager afgjort i Granskningsmandspanelet

 

  

 

Stikprøvekontrol afgjort i Granskningsmandspanelet

Aa-2019-0221 (§ 13, stk. 10) Dato: 01-02-2019

 

 

 

Sager taget op af egen drift og afgjort i Granskningsmandspanelet

Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

Stikprøvekontrol afgjort i Ankenævnet

 

 

 

Administrative overtrædelser

Ad-2019-0448 (§ 21, stk. 4) Dato: 28-03-2019

Ad-2019-1352 (§ 21, stk. 5) Dato: 02-04-2019

Aa-2019-2014 (§ 21, stk. 8) Dato: 06-05-2019

Aa-2019-2167 (§ 21, stk. 5) Dato: 16-05-2019

Aa-2019-2124 (§ 21, stk. 5) Dato: 16-05-2019

Aa-2019-2103 (§ 21, stk. 5) Dato: 16-05-2019

Ad-2019-2325 (§ 21, stk. 5) Dato: 29-05-2019

 

  

 

Reklamemateriale

 

Klagesager afgjort i Granskningsmandspanelet

 

 

 

Klagesager afgjort i Ankenævnet 

AN-2019-0926 (KO-2019-5081

§ 4, stk. 2. og § 7, stk. 4.

Ang. saglig og fyldestgørende reklame ift. dokumentationsgrundlag samt figurgengivelse fra kilde 

 

Stikprøvekontrol afgjort  i Granskningsmandspanelet

AN-2019-1358

§ 4, stk. 2  

Ang. saglig og sober reklame ift. billedmateriale

 

Sager taget op af egen drift og afgjort i Granskningsmandspanelet

 Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

Stikprøvekontrol afgjort i Ankenævnet 

 

 

 

Øvrige etiske regelsæt

  • Etiske regler for dialog og forhandlng med beslutningstagere

  • Etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv.

  • Etiske regler for lægemiddelvirksomheders kontakt med det danske sygehusvæsen