Afgørelser 2019

Nye sager offentliggøres i starten af hver måned. Nye afgørelser er markeret med fed og er senest uploadet den 2-01-2020

 

ENLI har forskellige kategorier alt afhængigt af, hvad formålet er med den enkelte indberetning.

 

Hver kategori kan altid genkendes ud fra det journalnummer, som indberetningen er tildelt:

 

Aa - Egne arrangementer
Ab - Sponsorater til arrangører
Ac - Udstilling
Ad - Sponsorater til sundhedspersoner
R - Reklame
FO - Forhåndsgodkendelse
KO - Klage
KH - Hasteklage
AN - Ankesag
EN - Sag rejst af ENLI

 

 

Arrangementer, efteruddannelsessponsorater eller udstillinger

 

Klagesager afgjort i Granskningsmandspanelet

 

  

 

Stikprøvekontrol afgjort i Granskningsmandspanelet

Aa-2019-0221 (§ 13, stk. 10) Dato: 01-02-2019

Ad-2019-2292 (§ 13, stk. 7 og stk. 10) Dato: 20-06-2019

Ab-2019-3049 (§ 21, stk. 5) Dato: 15-08-2019

Ad-2019-4797 (§ 13, stk. 7, jf. stk. 10) Dato: 21-11-2019

Aa-2019-4818 (§ 13, stk. 1) Dato: 22-11-2019

 

 

 

Sager taget op af egen drift og afgjort i Granskningsmandspanelet

Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

Stikprøvekontrol afgjort i Ankenævnet

 

 

 

Administrative overtrædelser

Ad-2019-0448 (§ 21, stk. 4) Dato: 28-03-2019

Ad-2019-1352 (§ 21, stk. 5) Dato: 02-04-2019

Aa-2019-2014 (§ 21, stk. 8) Dato: 06-05-2019

Aa-2019-2167 (§ 21, stk. 5) Dato: 16-05-2019

Aa-2019-2124 (§ 21, stk. 5) Dato: 16-05-2019

Aa-2019-2103 (§ 21, stk. 5) Dato: 16-05-2019

Ad-2019-2325 (§ 21, stk. 5) Dato: 29-05-2019

Aa-2019-2598 (§ 21, stk. 5) Dato: 20-06-2019

R-2019-2770 (§ 21, stk. 4) Dato: 05-07-2019

Ab-2019-2956 (§ 21, stk. 5) Dato: 15-07-2019

Aa-2019-2778  (§ 21, stk. 4) Dato: 22-07-2019

Ab-2019-3027 (§ 21, stk. 4) Dato: 01-08-2019

Aa-2019-2973 (§ 21, stk. 4) Dato: 02-08-2019

Aa-2019-3114 (§ 21, stk. 8) Dato: 12-08-2019

Ab-2019-3227 (§ 21, stk. 5) Dato. 19-08-2019

Ab-2019-3842 (§ 21, stk. 5) Dato: 19-09-2019

Ab-2019-4764 (§ 21, stk. 4) Dato: 21-11-2019

Ac-2019-4791 (§ 21, stk. 5) Dato: 13-11-2019

Ab-2019-4897 (§ 21, stk. 5) Dato: 20-11-2019

Ab-2019-4946 (§ 21, stk. 5) Dato: 22-11-2019

 

 

Reklamemateriale

 

Klagesager afgjort i Granskningsmandspanelet

KO-2019-1800 - § 8, stk. 3, § 4, stk. 2, § 7, stk. 3

Ikke fyldestgørende og vildledende sammenlignende reklame (sammenligningskema) - utilstrækkelig supplerende information - ulovlig dataaflæsning fra graf.

 

Klagesager afgjort i Ankenævnet 

AN-2019-0926 (KO-2019-5081) - § 7, stk. 4

Fyldestgørende reklame ift. udsagn og dokumentationsgrundlag - ulovlig gengivelse af figur fra reference. 

 

Stikprøvekontrol afgjort  i Granskningsmandspanelet

R-2019-2844 - § 7, stk. 1

Utilstrækkelig referenceannotering ift. anprisende udsagn.

 

R-2019-4150 - 4, stk. 2

 

R-2019-3088 (§ 4, stk. 2, § 5 og § 7) 

Patientcase, udokumenterede anprisninger, figurgengivelse og pligtoplysninger.

 

R-2019-3296 (§ 4, stk. 2 og § 8, stk. 1) 

Sammenlignende reklame, sætningen indeholder en differentiering baseret på tilskudsstatus.

 

R-2019-3974 (§ 5, stk. 1)  

Manglende angivelse af indikation

 

Sager taget op af egen drift og afgjort i Granskningsmandspanelet

 Endnu ingen offentliggjorte sager

 

Stikprøvekontrol afgjort i Ankenævnet 

AN-2019-1358 - § 4, stk. 2  

Usagligt billedmateriale.

 

 

Øvrige etiske regelsæt

  • Etiske regler for dialog og forhandlng med beslutningstagere

  • Etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv.

  • Etiske regler for lægemiddelvirksomheders kontakt med det danske sygehusvæsen