Region Sjælland

Her kan du læse om den indgåede aftale med Region Sjælland vedrørende samarbejde mellem industrien og hospitalsansat sundhedspersonale i Region Sjælland.

 

Samarbejdsaftale mellem Lif og Region Sjælland.

FAQ til Samarbejdsaftalen mellem Lif og Region Sjælland.

  

Kontaktadresser i Region Sjælland:  

 

Psykiatrien:

psykiatriledelsen@regionsjaelland.dk

 

Holbæk Sygehus:

holbaek-sygehusledelsen@regionsjaelland.dk

 

Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse:

nsrsygehus@regionsjaelland.dk - att. sygehusdirektionen

 

Nykøbing Falster Sygehus:

nfsygehus@regionsjaelland.dk - att. sygehusdirektionen

 

Universitetshospital Sjælland, Roskilde og Køge: 

suh@regionsjaelland.dk 

 

Præhospitalt Center:

phc@regionsjaelland.dk - att. sygehusdirektionen

 

Sygehusapoteket:

sygehusapoteket@regionsjaelland.dk - att. sygehusdirektionen