Fælleserklæringen

Lif´s bestyrelse har i december 2015 – efter indstilling fra Lif’s sekretariat og Udvalg om kliniske forsøg – godkendt ”Lif´s Retningslinjer for ENLI’s kontrol og sanktionering af lægemiddelvirksomheders handlinger, der er i strid med Fælleserklæring om kliniske lægemiddelforsøg og non-interventionsforsøg mellem Lægemiddelindustriforeningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) og Lægeforeningen (LF)”.


Retningslinjerne sikrer, at alle dele af virksomheders og lægers samarbejde om kliniske lægemiddelforsøg er reguleret og sanktioneret. De nye retningslinjer tages nu i anvendelse af ENLI, og de vil være gældende for alle nye forsøg, der igangsættes efter 1. februar 2016.


ENLI vil fremadrettet kontrollere og sanktionere de elementer af fælleserklæringen, der ikke reguleres andetsteds. Det er kun ENLI, der kan træffe beslutning om at tage en sag op til behandling.

 

 

 

Fælleserklæringen kan læse her.

Fælleserklæringens appendiks kan læses her.

Fælleserklæringens retningslinjer kan læses her.