Øvrige regler

Følgende regler kan være nyttige fortolkningsbidrag til de regelsæt, som er underlagt ENLIs kompetence:

 

I 2019 vedtog IFPMA (International Federation of Pharmaceutical Manufacturer & Associations) deres ETHOS. ENLI støtter fuldt ud de nye værdier og principper, der er givet i IFPMAs ETHOS.