Sagsbehandling, sanktioner og gebyrer

Sagsbehandling

 

ENLI´s sagsbehandlingsregler

 

ENLI´s Code of Procedure

 

 

 

Sanktioner

 

ENLI's Sanktions- og Gebyrregulativ (ny pr. 1. januar 2024)

 

ENLI's Penalties and Fees Regulations (new from 1. January 2024)

 

ENLI har kompetence til at idømme tilsluttede lægemiddelvirksomheder, som overtræder regler underlagt ENLI’s kompetence, en række sanktioner.

 

ENLI kan anvende følgende sanktionsbeføjelser:

 

 • Bøder. Bøde for overtrædelse af reglerne om medicinsk informationsmateriale kan idømmes i intervallet 30.000 kr. – 150.000 kr. Bøde for overtrædelse af reglerne på alle øvrige områder kan idømmes i intervallet 30.000 kr. – 300.000 kr.
 

• Påtale.
 

• Udtrykke offentlig reprimande til en virksomhed for brud på reglerne.

 

 

ENLI kan endvidere pålægge en tilsluttet lægemiddelvirksomhed at:

 

 • Berigtige ukorrekte oplysninger (sager om medicinsk informationsmateriale).
 

 • Tilbagekalde ulovligt reklamemateriale.
 

 • Udstede en korrigerende udtalelse, f.eks. ved påbud om at indrykke annonce herom i fagskrifter.
 

 • Aflyse et planlagt arrangement (konferencer, kurser el. lign.)