Oversigt

ENLI har udarbejdet en række oversigtsbilleder til Reklamekodeksets bestemmelser. Disse er tænkt som en hjælp til især nye medarbejdere i lægemiddelindustrien, som kan danne sig et overordnet indblik i reglerne.

 

Oversigtsbillederne viser hovedpunkterne i de udvalgte bestemmelser, men det vil være nødvendigt at supplere med at læse vejledningen til den pågældende bestemmelse, for at få alle nuancerne med.

 

Dansk version:

Oversigt over Reklamekodeksets regler

 

English version:

Overview of the rules - Promotion Code