Sagsbehandling, sanktioner og gebyrer

Sagsbehandling

 

ENLI´s sagsbehandlingsregler

 

ENLI´s Code of Procedure

 

 

 

Sanktioner

 

 

ENLI´s Sanktions- og gebyrregulativ 

 

 ENLI´s  Penalties and Fees Regulations 

 

ENLI har kompetence til at idømme tilsluttede lægemiddelvirksomheder, som overtræder regler underlagt ENLI’s kompetence, en række sanktioner. ENLI kan anvende følgende sanktionsbeføjelser:

 

 • Bøder. Bøde for overtrædelse af reglerne om medicinsk informationsmateriale kan idømmes i intervallet 30.000 kr. – 150.000 kr. Bøde for overtrædelse af reglerne på alle øvrige områder kan idømmes i intervallet 30.000 kr. – 300.000 kr.
 

• Påtale.
 

• Udtrykke offentlig reprimande til en virksomhed for brud på reglerne.

 

 

ENLI kan endvidere pålægge en tilsluttet lægemiddelvirksomhed at:

 • Berigtige ukorrekte oplysninger (sager om medicinsk informationsmateriale).
 

 • Tilbagekalde ulovligt reklamemateriale.
 

 • Udstede en korrigerende udtalelse, f.eks. ved påbud om at indrykke annonce herom i fagskrifter.
 

 • Aflyse et planlagt arrangement (konferencer, kurser el. lign.)