Nyhedsbreve fra ENLI

 

Hvis du ønsker at blive tilmeldt ENLI's nyhedsbrev, kan du sende en e-mail til sekretariat@enli.dk, her kan du også framelde dig nyhedsbrevet.

 

Nyhedsbrev 7. juli 2020

Opdateret oversigt om de Nordiske Regler, Guide om digitale kanaler fra EFPIA/IFPMA, Opdateret Guide om Digitale Medier og Guide om Internationale Kongresser, Sommerferie.

 

Nyhedsbrev 29. maj 2020

Opdateret vejledning til Reklamekodekset/ Spm. vedr. online møder mv./Cookies.

 

Nyhedsbrev 7. maj 2020

Patienter som oplægsholdere/ Opdaterede guides/ Tjeklister/ Klagesag vedr. ubalancerede udsagn i et reklamemateriale.

 

Nyhedsbrev 17. april 2020

Coranarelaterede spørgsmål vedr. onlinemøder og forplejning/ Dokumentationsguideen findes nu på engelsk.

 

Nyhedsbrev 20. marts 2020

Corona/ Årsberetning/ Nye vejledninger/ Indberetning om donationer og samarb. med patientforeninger/ Ankesag om business class/ Forlænget sagsbehandling.

 

Nyhedsbrev 18. december 2019

EFPIA Code of Conduct - revidering af ENLI’s regelsæt / Anmeldelsesfrist vedr. sponsorater.

 

Nyhedsbrev 30. august 2019

Regionsaftale med Region Midt / Forplejning til møder under 2 timer / Revidering af ENLI´s hjemmeside 

 

Nyhedsbrev 28. juni 2019

Ny vejledn. til Patientforeningskodekset / Opdateret FAQ til Regionsaftalen med Region Syd

 

Nyhedsbrev 29. maj 2019

Afgørelse vedr. oplysninger fra Medicinrådet

 

Nyhedsbrev 10. maj 2019

Revideret vejledning / Guide om informationsmateriale / Ændring af sagsbehandlingsregler / Ankesager

 

Nyhedsbrev 4. marts 2019

Årsberetning 2018 / Journalister og reklamebegrebet / GDPR

 

Nyhedsbrev 29. januar 2019

Ankenævnssag vedr. billeder / Regionsaftale med Region Nordjylland

 

Nyhedsbrev 20. december 2018

Guide om markedsundersøgelser / Fokus 2019

 

Nyhedsbrev 29. november 2018

Ankenævnssag vedr. frokostsymposium og sammenlign. reklame / Regionsaftale Region Sjælland / Billeder i reklamer

 

Nyhedsbrev 2. oktober 2018

Ankenævnssag vedr. dokumenation / Klagesag vedr. frokostsymposium / Guidelines fra medicinske selskaber

 

Nyhedsbrev 1. juni 2018

Regionsaftale med Region Syddanmark / Skjulte sponsoratet / "Vi er tilsluttet ENLI" / GDPR

 

Nyhedsbrev 9. maj 2018

Regionsaftale med Region Hovedstaden / Regelændringer

 

Nyhedsbrev 20. april 2018

Regiongsaftale med Region Hovedstaden / Revidering af vejledning til Reklamekodekset

 

Nyhedsbrev 26. marts 2018 

Ankesager vedr. bespisningsloft og tastefejl / Farmakodynamiske studier

 

Nyhedsbrev 7. marts 2018

Godser og palæer / Michelinrestauranter / Ankesag vedr. roll up

 

Nyhedsbrev 20. december 2017

Digital Medieguide / Nordisk praksis / Donationer og samarbejder med patientforeninger /  Ankenævnets meddelelse vedr. tilbagekaldelse / Anmeldelse af sponsorater / FOkus 2018

 

Nyhedsbrev 24. november 2017

Ændring af gebyrer /  ENLI´s hjemmeside / Digitale medier - reklame - ytringsfrihed / Q & A Sociale medier

 

Nyhedsbrev 29. september 2017

LinkedIn / Pressemeddelelser

 

Nyhedsbrev 7. juli 2017

Revidering af Reklamekodekset / Ankenævnssag vedr. vildledende reklame og vedr. Medicinrådet / Upload af reklamer / Revideret EFPIA bespisningslofter

 

Nyhedsbrev 26. juni 2017

Ændring af Sanktions- og Gebyrregulativet / Oversigtsbilleder til Reklamekodekset

 

Nyhedsbrev 1. juni 2017 

Ankenævnets nye medlem / Ændring af Sanktions- og Gebyrregulativet / Ændring af figurer i reklamer

 

Nyhedsbrev 28-04-2017

Revideret vejledning til Reklamekodekset / Lovlig dokumentation / Ændringer hos ENLI

 

Nyhedsbrev 28-03-2017

Guide om Prælancering / Guide om Internationale Kongresser / Årsberetning 2016 / Offentliggjorte sager = kendt viden / ENLI´s indtægtsgrundlag / Fokus 2017

 

Nyhedsbrev 21-12-2016

Anmeldelse af sponsorater / Angivelse af bespisningsbeløb / Reglerne gælder for alle / Fokus 2017

 

Nyhedsbrev 15-11-2016

ENLI på ESMO kongres / revidering af kodeks / Ankesag vedr. reklame eller videnskab / Live patient cases / Guidelines

 

Nyhedsbrev 30-09-2016

Pligtteksts / Sammenlignende reklame / Orientering til industriens samarbejdspartnere

 

Nyhedsbrev 01-07-2016

Samarbejdsaftale / Guide til eksterne parter / Sponsorater / Prælancering på stande / Uddeling af slides

 

Nyhedsbrev 29-04-2016

Årsberetning 2015 / Sekundære endepunkter / Andre faggrupper til møder / Prælancering på stande / Fokus 2016

 

Nyhedsbrev 08-02-2016

Revideret vejledning / Gælder reglerne for alle / Anmeldelse af stande / Praktisk mødeudstyr / Fokus / Orientering til samarbejdspartnere / Fælleserklæringen

 

Nyhedsbrev 07-12-2015

ENLI - mærke / Branding på informationsmateriale / Fagbog eller reklame / Individuel korrespondance

 

Nyhedsbrev 14-10-2015 

Prøveordning vedr. sammenlignende reklame / Ankenævnssag om sammenlignende reklame og dokumentation / Pligttekster i invitationer / Artikler på stande

 

Nyhedsbrev 23-06-2015

Revideret vejledning / Køb af stand eller sponsorat / Repræsentation / Sammenlignende reklame / Bookingsites / Fokus 2015

 

Nyhedsbrev 19-02-2015

Opdatering af regler / Klassificering Horesta

 

Nyhedsbrev 19-12-2014

Revidering af kodeks / Sær- og fællesnavne / Lægemiddelkonsulentbesøg / EFPIA beløbsgrænser / Horesta

 

Nyhedsbrev 06-11-2014

Ny chef i ENLI / Ny lovgivning

 

Nyhedsbrev 18-09-2014

Opdateret vejledning vedr. priser samt afgørelse fra Sundhedsstyrelsen / Ny lovgivning

 

Nyhedsbrev 01-07-2014

Hvem gælder reglerne for / Ankesag vedr. anprisende udsagn / Nye regler vedr. gaver

 

Nyhedsbrev 10-03-2014 

Opdaterede regler / Faglige programmer / Klager over ikke medlemmer

 

Nyhedsbrev 19-12-2013

Nye regler om gaver, åbenhed og bespisning / Underholdning

 

Nyhedsbrev 05-11-2013

Sort trekant / Sær- og fællesnavn / Advisory board / Ipads / Reklame eller videnskab

 

Nyhedsbrev 29-08-2013

Ordet " Sikkerhed" / Sær- og fællesnavn / Elektroniske reklamer / ENLI´s kontrol

 

Nyhedsbrev 31-05-2013

Nye EFPIA regler

 

Nyhedsbrev 22-02-2013

Ny vejledning / Forslag til ændring af Sanktions- og Gebyrregulativet

 

Nyhedsbrev 21-12-2012

Moms på bøder

 

Nyhedsbrev 04-12-2012

Repræsentation - overnatning

 

Nyhedsbrev 13-09-2012

Skærpet fortolkning af reglerne for overnatning / Definition af sundhedsperson / Anmeldelsespligt

 

Nyhedsbrev 28-06-2012

Prælancering / Patient cases / Ipads / Hoteller / Gentagelse / § 21, stk. 8 pligttekst

 

Nyhedsbrev 13-04-2012

Årsberetning 2011 / Afgørelser uden høring / Gentoptagelse / Sociale medier / Donationskodeksets bagatelgrænse / Underholdning / Invitation som reklame

 

Nyhedsbrev 27-02-2012

Save the date / Sociale medier / § 21, stk. 8 pligttekst / Fortolkning af underholdning

 

Nyhedsbrev 22-12-2011

Konsulenter

 

Nyhedsbrev 30-11-2011

ESS-brugergruppe / Bordet fanger / Arrangementer / ENLI´s frister / Patientinformationsfoldere

 

Nyhedsbrev 17-08-2011

Nyt websystem