Afgørelser 2018

Nye sager offentliggøres i starten af hver måned. Nye afgørelser er markeret med fed og er senest uploadet den 01-02-2019

 

ENLI har forskellige kategorier alt afhængigt af, hvad formålet er med den enkelte indberetning.

 

Hver kategori kan altid genkendes ud fra det journalnummer, som indberetningen er tildelt:

 

Aa - Egne arrangementer
Ab - Sponsorater til arrangører
Ac - Udstilling
Ad - Sponsorater til sundhedspersoner
R - Reklame
FO - Forhåndsgodkendelse
KO - Klage
KH - Hasteklage
AN - Ankesag
EN - Sag rejst af ENLI

 

 

Arrangementer, efteruddannelsessponsorater eller udstillinger

 

Klagesager afgjort i Granskningsmandspanelet

KO-2018-1448 (§ 5, stk. 1 og § 13, stk. 7) Dato: 22-05-2018

Manglende dato og pligttekst i reklamemateriale; dokumentation; patientcase; konsulent; forplejning, herunder tapas: bespisning eller forfriskning 

 

  

Stikprøvekontrol afgjort i Granskningsmandspanelet

Ad-2018-0158 (§ 13, stk. 7) Dato: 22-01-2018

Business Class; Mødested: Hotel Hilton Barra Rio de Janeiro

 

Ad-2018-3131 (§ 13, stk. 8) Dato: 30-08-2018

Forplejning; beløbsloft

 

 

 

Sager taget op af egen drift og afgjort i Granskningsmandspanelet

Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

Stikprøvekontrol afgjort i Ankenævnet

AN-2018-0650 (§ 13, stk. 8) Dato: 19-03-2018

Forplejning; beløbsloft; tastefejl

 

Administrative overtrædelser

Ac-2018-0012 (§ 21, stk. 4) Dato: 18-01-2018

Ad-2018-0317 (§ 21, stk. 4) Dato: 08-02-2018

Ab-2018-1207 (§ 21, stk. 5) Dato: 04-04-2018

Ab-2018-1407 (§ 21, stk. 4) Dato: 04-04-2018

Ab-2018-1224 (§ 21, stk. 4) Dato: 16-04-2018

Aa-2018-2147 (§ 21, stk. 4) Dato: 07-06-2018

Aa-2018-2404 (§ 21, stk. 5) Dato: 12-06-2018

Aa-2018-4264 (§ 21, stk. 8) Dato: 16-10-2018

Ab-2018-4620 (§ 21, stk. 5) Dato: 20-11-2018

 

  

 

Reklamemateriale

 

Klagesager afgjort i Granskningsmandspanelet

KO-2018-0131 - § 4, stk. 2 og § 7, stk. 3 

Indikationsudvidende anførsel af anvendelsesområdet, manglende dokumentationsgrundlag.

 

KO-2018-0114 - § 4, stk. 2, § 7, stk. 4 og § 8, stk. 3

Ikke saglig og vildledende sammenlignende reklame (udsagn), udeladelse af relevant information i figurgengivelse - acceptabel angivelse af studiepopulation, acceptabel anvendelse af ordet 'sikkerhed'.

 

KO-2018-1204 - § 4, stk. 2 og § 8, stk. 3

Saglighedskravet, vildledning, sammenlignende reklame, bannerannoncer.

 

KO-2018-1878 - § 4, stk. 2 og § 7, stk. 5

Ikke fyldestgørende reklame ift. dokumentationsgrundlag (udsagn) og den samlede viden på området, utilstrækkelig supplerende information. 

 

KO-2018-2255 - § 4, stk. 2

Reklamemæssig lægemiddelomtale vs. videnskabelig omtale (arrangement), indikationsudvidelse.

 

KO-2018-2713 - § 4, stk. 2

Ikke fyldestgørende reklame ift. dokumentationsgrundlag (udsagn; sekundære endepunkter), utilstrækkelig supplerende information i den reklamebærende del.

 

KO-2018-3669 - § 4, stk. 2

Ikke fyldestgørende reklame ift. dokumentationsgrundlag (udsagn) og den samlede viden på området, utilstrækkelig supplerende information, gentagelse af overtrædelse.

 

Klagesager afgjort i Ankenævnet 

AN-2018-0346 - § 4, stk. 2

Ikke fyldestgørende og vildledende reklame (udsagn),  utilstrækkelig information.

 

AN-2018-0747 - § 4, stk. 2 og § 7, stk. 5

Ikke fyldestgørende reklame (udsagn) ift. dokumentationsgrundlaget (udsagn; studietype), utilstrækkelig supplerende information.

 

AN-2018-2220 - § 4, stk. 2 og § 7, stk. 1 

Vildledende reklame (udsagn) ift. anvendelse af ordet 'eneste', udeladelse af relevante referencer.

 

AN-2018-2631 - § 4, stk. 2 og § 7, stk. 1 og stk. 3

Udokumenterede anprisninger (subjektive underpunkter). 

 

AN-2018-3964 - § 8, stk. 1

Illoyal sammenlignende reklame mellem lægemidler sammenfaldende indikationsområde  (arrangement).

 

Stikprøvekontrol afgjort  i Granskningsmandspanelet

R-2018-2173 - § 20, stk. 1

Uetiske metoder til at opnå en samtale.

 

R-2018-2460 - §§ 4, stk. 2 og 8 stk. 1 og § 7, stk. 5

Illoyal sammenlignende reklame mellem lægemidler uden sammenfaldende indikationsområde,  ulovlig anprisning (RADS/Medicinråd), acceptabel prissammenligning.

 

R-2018-3708 - § 7, stk. 4

Manglende dokumentationsgrundlag (referenceannotering)

 

R-2018-4678 - § 4, stk. 2

Ikke saglig og sober reklame (billede).

 

Sager taget op af egen drift og afgjort i Granskningsmandspanelet

 Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

Stikprøvekontrol afgjort i Ankenævnet 

AN-2018-1262 (§ 4, stk. 2) Dato: 25-04-2018

Vildledende reklame (billede)

 

Øvrige etiske regelsæt

  • Etiske regler for dialog og forhandlng med beslutningstagere

  • Etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv.

  • Etiske regler for lægemiddelvirksomheders kontakt med det danske sygehusvæsen