Afgørelser 2021

Nye sager offentliggøres i starten af hver måned. Nye afgørelser er markeret med fed og er senest uploadet den 30-12-2021

 

ENLI har forskellige kategorier alt afhængigt af, hvad formålet er med den enkelte indberetning.

 

Hver kategori kan altid genkendes ud fra det journalnummer, som indberetningen er tildelt:

 

Aa - Egne arrangementer
Ab - Sponsorater til arrangører
Ac - Udstilling
Ad - Sponsorater til sundhedspersoner
R - Reklame
FO - Forhåndsgodkendelse
KO - Klage
KH - Hasteklage
AN - Ankesag
EN - Sag rejst af ENLI

 

 

Arrangementer, efteruddannelsessponsorater eller udstillinger (Reklamekodeks)

 

Klagesager afgjort i Granskningsmandspanelet

 Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

 

Stikprøvekontrol afgjort i Granskningsmandspanelet

Ab-2021-1292 (§ 13, stk. 10)

Mødested, Hindsgavl, Slot 

 

Aa-2021-1649 (§ 13, stk. 7)

Bespisning, fagligt indhold under to timer

 

Ab-2021-4506 (§ 21, stk. 4, § 15, stk. 5, jf. § 13, stk. 7)

Forplejning, transport til oplægsholder

 

Ab-2021-4562 (§ 15, stk. 5, jf. § 13, stk. 7, § 13, stk. 8)

Transport til oplægsholder, forplejning

 

Ab-2021-4624 (§ 13, stk. 8)

Forplejning

 

 

Administrative overtrædelser

Ac-2021-4213 (§ 21, stk. 5)

 

Ac-2021-4451 (§ 21, stk. 5)

 

Aa-2021-4321 (§ 21, stk. 5)

 

Aa-2021-4334 (§ 21, stk. 5 og stk. 8)

 

Aa-2021-4524 (§ 21, stk. 5 og stk. 8)

 

Aa-2021-4535 (21, stk. 5)

 

Aa-2021-4552 (§ 21, stk. 5)

 

Aa-2021-4679 (§ 21, stk. 8)

 

Ab-2021-0794 (§ 21, stk. 4)

 

Aa-2021-1209 (§ 21, stk. 5)

 

Aa-2021-1699 (§ 21, stk. 8)

 

Aa-2021-1971 (§ 21, stk. 8)

 

Aa-2021-2030 (§ 21, stk. 5)

 

Ab-2021-2771 (§ 21, stk. 4)

 

Aa-2021-4696 (§ 21, stk. 4)

 

Ab-2021-4629 (§ 21, stk. 4 og 5)

 

Ab-2021-4939 (§ 21, stk. 4)

 

Aa-2021-4865 (§ 21, stk. 4)

 

 

 

Sager taget op af egen drift og afgjort i Granskningsmandspanelet

Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

 

Klagesager afgjort i Ankenævnet 

Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

 

Stikprøvekontrol afgjort i Ankenævnet

 Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

 

 

 

Reklamemateriale (Reklamekodeks)

 

 

Klagesager afgjort i Granskningsmandspanelet

 Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

 

Stikprøvekontrol afgjort  i Granskningsmandspanelet

R-2021-4216 (§ 7, stk. 5, § 4, stk. 2)

Medicinrådet, blikfang, usobert, ikke fyldestgørende

 

R-2021-0244 (§ 7, stk. 5, § 4, stk. 2)

Anbefalet af Medicinrådet, blikfang, usobert

 

R-2021-0494 (§ 5, stk. 2)

Pligtoplysninger, pligttekst, roll-up.

 

R-2021-0821 (§ 4, stk. 2 og § 7, stk. 1 og stk. 3)

Anprisende udsagn, dokumentation

 

R-2021-1099 (§ 4, stk. 2, § 7, stk. 3, 4 og 5)

Medicinrådet, udsagn, vildledende, reference angivet forkert

 

R-2021-1309 (§ 5, stk. 2)

Pligttekst, bannerannonce

 

R-2021-2121 (§ 5, stk. 1, nr. 3)

Manglende indikation på den reklamebærende del

 

R-2021-2898 (§ 7, stk. 1 og § 5, stk. 2)

Udokumenterede anprisninger, og ikke-letlæselige pligtoplysninger

 

R-2021-3445 (§ 4, stk. 2)

Billede (dystert), udsagn findes ikke at være fyldestgørende og saglig

 

R-2021-4184 og R-2021-4185 (§ 5, stk. 1 og 2)

Roll-up, refereret til produktresumé og ikke pligttekst

 

R-2021-4764 (§ 5, stk. 1 og 2)

Roll-up, refereret til produktresumé og ikke pligttekst

 

R-2021-4811 (§ 5, stk. 1 og 2)

Roll-up, refereret til produktresumé og ikke pligttekst

 

R-2021-4805 (§ 5, stk. 1 og 2)

 

 

Sager taget op af egen drift og afgjort i Granskningsmandspanelet

 Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

 

Klagesager afgjort i Ankenævnet 

 Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

 

Stikprøvekontrol afgjort i Ankenævnet 

 Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

 

 

 

Øvrige etiske regelsæt

 

Etiske regler for dialog med beslutningstagere (Lobbykodeks)

 

Sager taget op af egen drift af Granskningsmandspanelet og afgjort i Ankenævnet

AN-2021-1468 (§ 13)

Økonomisk støtte politisk parti/ beslutningstager, Lobbykodeks, absolut forbud

 

AN-2021-2757 samt bilag 1 (Lobbykodeks § 13, jf. § 1)

Økonomisk støtte til politisk parti

 

 

 

Etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv. (Patientforeningskodeks)

 

Sager taget op af egen drift og afgjort i Granskningsmandspanelet

EN-2021-0857 (§ 3, stk. 1, litra a)

Økonomisk støtte til patientforeningens abonnement til Dagens Pharma, støtte til drift

 

 

 

Etiske regler for lægemiddelvirksomheders kontakt med danske hospitaler (Donationskodeks)

 Endnu ingen offentliggjorte sager