Afgørelser 2020

Nye sager offentliggøres i starten af hver måned. Nye afgørelser er markeret med fed og er senest uploadet den 01-03-2021

 

ENLI har forskellige kategorier alt afhængigt af, hvad formålet er med den enkelte indberetning.

 

Hver kategori kan altid genkendes ud fra det journalnummer, som indberetningen er tildelt:

 

Aa - Egne arrangementer
Ab - Sponsorater til arrangører
Ac - Udstilling
Ad - Sponsorater til sundhedspersoner
R - Reklame
FO - Forhåndsgodkendelse
KO - Klage
KH - Hasteklage
AN - Ankesag
EN - Sag rejst af ENLI

 

 

Arrangementer, efteruddannelsessponsorater eller udstillinger

 

Klagesager afgjort i Granskningsmandspanelet

 

KO-2020-2102 (§ 4, stk. 2, jf. § 5, stk. 1, § 7, stk. 4 samt § 7, stk. 5)

Materiale er ikke omfattet af informations- og undervisningsmateriale, og er dermed reklamemateriale. Materialet er en (illoyal) anprisende fortegning ved farveredigeringen. Manglende pligtoplysninger. Figur og farvelægning ikke loyalt gengivet. Oversættelse forvrænger ikke budskabet, og der vurderes at være sufficient kildehenvisning.  

 

 

 

Stikprøvekontrol afgjort i Granskningsmandspanelet

Aa-2020-0187 (§ 13, stk. 10)

Mødested, Gods.

 

R-2020-1451 (§ 21, § 14)

Udlevering af knoglemodel, branding, uetisk metode til at opnå en samtale.

 

Aa-2020-3704 ( § 13, stk. 1)

Program, ikke fagligt programpunkt. 

 

Ab-2020-2846 (§ 13, stk. 10)

Mødested, badehotel, "i sæson".

 

Aa-2020-4182 (§ 13, stk. 9)

Underholdning, kendt person.

 

 

Sager taget op af egen drift og afgjort i Granskningsmandspanelet

Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

 

Stikprøvekontrol afgjort i Ankenævnet

AN-2020-0248 (Ab-2019-5024) (§ 13, stk. 7, § 13, stk. 8 og § 15) 

Forplejning, transport/business class, overnatning, konsulent.

 

 

Administrative overtrædelser

Aa-2020-1463 (§ 21, stk. 8)

 

Aa-2020-1526 (§ 21, stk. 8)

 

Aa-2020-3046 (§ 21, stk. 8)

 

Aa-2020-3223 (§ 21, stk. 8)

 

Aa-2020-4111 (§ 21, stk. 5)

 

Aa-2020-4166 (§ 21, stk. 5)

 

Ab-2020-4310 (§ 21, stk. 5)

 

 

 

Reklamemateriale

 

 

Klagesager afgjort i Granskningsmandspanelet

 

KO-2020-0393 (§ 4, stk. 2 og § 7)

Sammenlign.reklame, saglighed, udsagn, dokumentation.

 

KO-2020-2259 ( § 7, stk.3)

Mangelfuld kildeangivelse, ikke præsentation af ulovlige data.

 

KO-2020-3582 (§ 4, stk. 2, § 7 og § 8)

Basisliste, påførte reklameudsagn, konsulentbesøg, illoyal sammenlignende reklame, gengivelse af figur, "nemt", "enkelt".

 

 

 

Klagesager afgjort i Ankenævnet 

 Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

 

Stikprøvekontrol afgjort  i Granskningsmandspanelet

R-2020-0086 og 0087 (§ 7 og § 5)

Prissammenligning og dokumentation.

 

R-2020-0314 (§ 4, stk. 2)

Patientcase, naturbilleder og soberhed.

 

R-2020-3650 (§ 4, stk. 2)

Patientcase, før og efter billeder.

 

R-2020-3906 (§ 4, stk. 2)

Billedet i reklamen antyder en fuldkommen beskyttende effekt, som er ude af proportion og er vildledende ift. grundsygdommen samt lægemidlets effekt og bivirkningsprofil, jf. lægemidlets produktresume.

 

R-2020-3816 (§ 4, stk. 2) 

Usobert billede, patientcase. 

 

R-2020-4440 (§ 4, stk. 2 og § 5, stk. 1)

Manglende pligttekst, sanktion. 

 

 

Stikprøvekontrol afgjort i Ankenævnet 

AN-2020-4026 (§ 4, stk. 2)

Billedmateriale, patientcase og saglighed.

 

 

Sager taget op af egen drift og afgjort i Granskningsmandspanelet

 Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

 

Øvrige etiske regelsæt

  • Etiske regler for dialog og forhandlng med beslutningstagere

  • Etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv.

  • Etiske regler for lægemiddelvirksomheders kontakt med det danske sygehusvæsen