Afgørelser 2014

Nye sager offentliggøres i starten af hver måned. Nye afgørelser er markeret med fed og er senest uploadet den 17-03-2015

 

 

Arrangementer, efteruddannelsessponsorater eller udstillinger

 

Klagesager afgjort i Granskningsmandspanelet

 Endnu ingen offentliggjorte sager under dette punkt

 

Stikprøvekontrol afgjort i Granskningsmandspanelet

Ab-2014-1439 (§ 13, stk. 2 og § 23, stk. 4) Dato: 16-04-2014

Program; faglighedskrav; prisuddeling; tilsagnsbrev; støtten må alene gå til aktiviteter af ren faglig karakter; forplejning

 

Ab-2014-1446 (§ 13, stk. 2 og § 23, stk. 4) Dato: 16-04-2014

Tilsagnsbrev; invitation; støtten må alene gå til aktiviteter af ren faglig karakter; forplejning; Mødested: Vilvorde Kursuscenter

 

Aa-2014-1143 (§ 13, stk. 10, § 4, stk. 2, § 7, stk. 1, § 13, stk. 1) Dato: 03-04-2014

Mødested: Best Western Golf Hotel Viborg; program; faglighedskrav; patientcase

 

Aa-2014-0976 (§ 13, stk. 10) Dato: 27-03-2014

Mødested: Best Western Golf Hotel Viborg; forplejning

 

Aa-2014-2670 (§ 13, stk. 10) Dato: 07-07-2014

Mødested: Krusenberg Herrgård, Uppsala, Sverige

 

Ac-2014-3837 (§ 13, stk. 7 og § 23, stk. 4) Dato: 23-09-2014

Køb af udstillingsstand; patientcase; fagligt program på under/over to timer; forplejning; Charlottenlund Fort

 

Aa-2014-4963 (§ 13, stk. 10) Dato: 26-11-2014

Mødested: Best Western Golf Hotel Viborg; program; forplejning

 

Aa-2014-5284 (§ 13, stk. 1) Dato: 18-12-2014

Program; faglighedskrav; generel trivsel på arbejdspladsen

 

 

Sager taget op af egen drift og afgjort i Granskningsmandspanelet

Endnu ingen offentliggjorte sager under dette punkt

 

Stikprøvekontrol afgjort i Ankenævnet

AN-2014-0917 (§ 12 og § 15, stk. 2) Dato: 28-04-2014

Gaveforbud; legater

 

Administrative overtrædelser

Ac-2014-1931 (§ 23, stk. 4) Dato: 24-04-2014

Aa-2014-1284 (§ 23, stk. 8) Dato: 17-03-2014 

Aa-2014-1184 (§ 23, stk. 5 og stk. 8) Dato: 14-03-2014


Aa-2014-0381 (§ 23, stk. 4) Dato: 24-02-2014

Aa-2014-0216 (§ 23, stk. 4) Dato: 30-01-2014
Aa-2014-2317 (§ 23, stk. 8) Dato: 22-05-2014

Aa-2014-2640 (§ 23, stk. 5) Dato: 13-06-2014

Aa-2014-2369 (§ 23, stk. 4) Dato: 03-06-2014

Aa-2014-2850 (§ 23, stk. 8) Dato: 04-07-2014

Aa-2014-2928 (§ 23, stk. 8) Dato: 04-07-2014

Aa-2014-3054 (§ 23, stk. 8) Dato: 13-08-2014

Aa-2014-3652 (§ 23, stk. 8) Dato: 16-09-2014

Aa-2014-3814 (§ 23, stk. 5) Dato: 12-09-2014

Aa-2014-4832 (§ 23, stk. 5) Dato: 31-10-2014

Aa-2014-4902 (§ 23, stk. 4) Dato: 08-12-2014

Aa-2014-5667 (§ 23, stk. 4) Dato: 23-01-2015

 

Reklamemateriale

Klagesager afgjort i Granskningsmandspanelet:

 

KO-2014-1330 (§ 4, stk. 2) Dato: 08-05-2014. Se også AN-2014-2181

Udsagn, anvendelse af blomster, der er nært tilknyttet den egentlige indikation.

 

KO-2014-1222 (§ 4, stk. 2, § 7, stk. 3 og 5) Dato: 06-05-2014

Sammenlignende reklame, velafgrænset gruppe lægemidler, saglighed, dokumentation, "blomster".

 

KO-2014-2905 (§ 8, stk. 1) Dato: 23-07-2014

Sammenlignende reklame.

 

KO-2014-4148 (§ 4, stk. 2) Dato: 22-10-2014

Logo indeholdende udsagn.

 

KO-2014-4986 (§ 8, stk. 1 og stk. 2) Dato: 16-12-2014

Aktuelle priser, sammenlignende reklame. 

 

KO-2014-3306 (§ 4, stk. 2) Dato: 30-01-2015

Dokumentation, oversættelse, "faster", "mere", soberhed, udsagn findes pågående og forbrugsstimulerende.

 

Klagesager afgjort i Ankenævnet 

Endnu ingen offentliggjorte sager under dette punkt

 

Stikprøvekontrol afgjort  i Granskningsmandspanelet

R- 2014-0923 (§ 4, stk. 2, § 7, stk. 1 og 6) Dato: 14-03-2014

Patientcase, udsagnene "Effektiv" og "Effektivt".

 

R-2014-0893 (§ 7, stk. 1) Dato: 09-03-2014

Udsagnene "Effektivt" og "Unik", dokumentation.

 

R-2014-0488 (§ 5, stk. 1, nr. 1) Dato: 12-02-2014

Angivelse af fællesnavn.

 

R-2014-0384 (§ 7, stk. 3 og stk. 5) Dato: 07-02-2014

Referencer, dokumentation. 


R- 2014-0279 (§ 8) Dato: 05-02-2014 

Sammenlignende reklame.

 

R-2014-2064 (§ § 7, stk. 6) Dato: 11-05-2014

Udsagnet "Sikker".

 

R-2014-2571 (§ 8, § 5, stk. 1, nr. 1) Dato: 26-06-2014

Sammenlignende reklame.

 

R-2014-2226 ( § 4, stk. 2, § 5, stk. 1, nr. 3) Dato: 01-06-2014

Saglighed, dokumentation.

 

R-2014-2550 (§ 5, stk. 1, nr. 1) Dato: 27-06-2014

Pligttekst.

 

R-2014-2633 (§ 5, stk. 1, nr. 1) Dato: 12-07-2014

Angivelse af sær- og fællesnavn.

 

R-2014-2839 (§ 4, stk. 2) Dato: 19-08-2014

Saglighed, figur.

 

R-2014-3280 (§ 4, stk. 2, § 5, stk. 1, nr. 1) Dato: 25-09-2014

Angivelse af sær- og fællesnavn, udsagn.

 

R-2014-3466 (§ 8) Dato: 09-09-2014

Sammenlignende reklame. 

 

R-2014-3631 (§ 8) Dato: 21-09-2014

Sammenlignende reklame, head-to-head, figur, dokumentation.

 

R-2014-4293 (§ 6 og § 4, stk. 2) Dato: 23-10-2014

Reminder, illustration.

 

R-2014-4490, 4493 og 4494 (§ 4, stk. 2) Dato: 07-11-2014

Patientcase, illustration viser en kvinde, der er delt i midtlinjen, der fremstår hhv. sund/usund.

 

R-2014-4822 (§ 8, stk. 2, § 7, stk. 5) Dato: 16-11-2014

Sammenlignende reklame, dokumentation.

 

R- 2014-4579 (§ 5) Dato: 12-11-2014

Patientcase, pligttekst.

 

R-2014-4684 (§ 5) Dato: 16-11-2014

Pligttekst i nyhedsbrev.

 

R-2014-5109 (§ 5, stk. 1 og 2) Dato: 16-12-2014

Pligttekst.

 

R-2014-4877 (§ 4, stk. 2, § 8, stk. 1 og 2) Dato: 02-01-2015

Saglighed, sammenlignende reklame.

 

R-2014-5544 og 5545 (§ 8) Dato: 28-01-2015

Manglende indikation, sammenlignende reklame.

 

R-2014-4767 (§ 4, stk. 2) Dato: 04-01-2015

Angivelse af indikation og af sekundære endepunkter/effektmål.

 

R-2014-5311 (§ 4, stk. 2) Dato: 03-02-2015

Anvendelsen af udtryk i relation til den godkendte indikation for lægemidlet, udsagnet "vægttab".


 

Sager taget op af egen drift og afgjort i Granskningsmandspanelet

EN-2014-3952 (§ 4, stk. 2) Dato: 23-11-2014

Angivelse af vægtreduktion i reklame, udsagnet ”bekvem”, saglighed. 

 

Stikprøvekontrol afgjort i Ankenævnet 

AN-2014-1246 (§ 7, stk. 1) Dato: 28-04-2014

Udsagnene ”substantiel”, ”relevant” og “substantiel effekt”, dokumentation.

 

AN-2014-1887 (§ 7, stk. 5) Dato: 19-06-2014

Udsagnene ”CV randomiseret, kontrolleret studie initieret”, dokumentation. 

 

Øvrige etiske regelsæt

  • Etiske regler for dialog og forhandlng med beslutningstagere

  • Etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv.

  • Etiske regler for lægemiddelvirksomheders kontakt med det danske sygehusvæsen