Nye sager offentliggøres i starten af hver måned. Nye afgørelser er markeret med fed og er senest uploadet den 06-03-2018

 

 

 

Arrangementer, efteruddannelsessponsorater eller udstillinger

 

Klagesager afgjort i Granskningsmandspanelet

KO-2017-2276 (§ 4, stk. 2) Dato: 07-07-2017

Opslag på sociale medier, herunder LinkedIn; ikke fyldestgørende og usaglig reklame

 

Stikprøvekontrol afgjort i Granskningsmandspanelet

Aa-2017-0027 (§ 13, stk. 1) Dato: 12-01-2017

Program; patientcase; forplejning; manglende oplysninger

 

Aa-2017-0448 (§ 13, stk. 7 og stk. 10) Dato: 16-02-2017

Mødested og overnatning: Hotel Hilton Vienna; forplejning

 

Aa-2017-0646 (§ 13, stk. 9 og stk. 10) Dato: 23-02-2017

Forplejning; mødested: Charlottehaven; underholdning

 

Aa-2017-1149 (§ 13, stk, 1) Dato: 22-03-2017 

Program; patientcase; forplejning; mødested: Hotel Comwell Middelfart

 

Aa-2017-1230 (§ 13, stk. 7 og stk. 8) Dato: 20-04-2017

Overnatning: Melia Vienna; forplejning; beløbsloft

 

Aa-2017-1554 (§ 13, stk. 7 og § 21, stk. 4) Dato: 28-04-2017

Mødested og overnatning: Intercontinental Berlin Hotel 

 

Ab-2017-2885 (§ 12, stk. 1) Dato: 17-07-2017 

Gaveforbud; vin til speakers

 

Ab-2017-3533 (§ 13, stk. 2) Dato: 30-08-2017

Invitation; manglende oplysning om at mødet er sponseret af lægemiddelindustrien

 

Aa-2017-3912 (§ 13, stk. 10) Dato: 25-09-2017

Forplejning; mødested: Radisson Blu Royal Hotel

 

Ab-2017-4652 (§ 13, stk. 8 og § 21, stk. 5) Dato: 14-11-2017 

Overvejende fagligt program; mødested: Admiral Gjeddes Gaard; forplejning; beløbsloft

 

Ad-2017-5034 (§ 13, stk. 8) Dato: 28-11-2017

Transport; forplejning; beløbsloft; tastefejl

 

 

Sager taget op af egen drift og afgjort i Granskningsmandspanelet

Ingen offentliggjorte sager

 

 

Stikprøvekontrol afgjort i Ankenævnet

Ingen offentliggjorte sager

 

 

Administrative overtrædelser

Aa-2017-0022 (§ 21, stk. 5) Dato: 09-01-2017

Ac-2017-0213 (§ 21, stk. 5) Dato: 16-01-2017

Aa-2017-0471 (§ 21, stk. 5) Dato: 30-01-2017

Aa-2017-0951 (§ 21, stk. 5) Dato: 21-02-2017

Aa-2017-0997 (§ 21, stk. 5) Dato: 24-02-2017

Aa-2017-0938 (§ 21, stk. 5) Dato: 21-02-2017

Aa-2017-1103 (§ 21, stk. 5 og stk. 8) Dato: 02-03-2017

Aa-2017-0543 (§ 21, stk. 4) Dato: 01-03-2017

Aa-2017-0224 (§ 21, stk. 4 og stk. 5) Dato: 02-02-2017

Aa-2017-0158 (§ 21, stk. 4) Dato: 01-02-2017

Aa-2017-1841 (§ 21, stk. 5 og stk. 8) Dato: 12-04-2017

Aa-2017-2152 (§ 21, stk. 5) Dato: 03-05-2017

Aa-2017-1591 (§ 21, stk. 8) Dato: 28-03-2017

Aa-2017-1528 (§ 21, stk. 4) Dato: 18-04-2017

Aa-2017-2259 (§ 21, stk. 5) Dato: 11-05-2017

Aa-2017-2385 (§ 21, stk. 4) Dato: 24-05-2017

Ab-2017-2527 (§ 21, stk. 5) Dato: 02-06-2017

Ad-2017-2572 (§ 21, stk. 4) Dato: 20-06-2017

Aa-2017-2678 (§ 21, stk. 8) Dato: 09-06-2017

Ad-2017-2679 (§ 21, stk. 5) Dato: 16-06-2017

Aa-2017-2796 (§ 21, stk. 8) Dato: 19-06-2017

Aa-2017-2971 (§ 21, stk. 8) Dato: 11-07-2017

Aa-2017-3069 (21, stk. 4) Dato: 13-07-2017

Aa-2017-3096 (§ 21, stk. 5) Dato: 11-07-2017

Ab-2017-3100 (§ 21, stk. 5) Dato: 11-07-2017

Ab-2017-3101 (§ 21, stk. 5) Dato: 18-07-2017

Ab-2017-3116 (§ 21, stk. 5) Dato: 13-07-2017

Ab-2017-3141 (§ 21, stk. 5) Dato: 18-07-2017

Ab-2017-3199 (§ 21, stk. 5) Dato:25-07-2017

Aa-2017-3270 (§ 21, stk. 5) Dato: 03-08-2017

Ab-2017-3254 (§ 21, stk. 5) Dato: 17-08-2017 

Aa-2017-3305 (§ 21, stk. 4 og stk. 8) Dato: 18-09-2017

Aa-2017-3318 (§ 21, stk. 4) Dato: 17-08-2017

Aa-2017-3578 (§ 21, stk. 5) Dato: 28-08-2017

Aa-2017-3720 (§ 21, stk. 8) Dato: 05-09-2017

Aa-2017-3781 ( § 21, stk. 8) Dato: 14-09-2017

Aa-2017-3631 ( § 21, stk. 4) Dato: 05-09-2017

Ad-2017-3583 (§ 21, stk. 5) Dato: 22-09-2017

Aa-2017-3899 (§ 21, stk. 4) Dato: 06-10-2017

Ad-2017-3987 (§ 21, stk. 4) Dato: 02-11-2017

Aa-2017-4636 (§ 21, stk. 4) Dato: 27-10-2017

Ab-2017-4201 (§ 21, stk. 5) Dato: 04-10-2017

Ab-2017-4755 (§ 21, stk. 4 og stk. 5) Dato: 26-11-2017

Ab-2017-4873 (§ 21, stk. 4) Dato: 23-11-2017

Ab-2017-5001 (§ 21, stk. 8) Dato: 15-11-2017

Ab-2017-5172 (§ 21, stk. 5) Dato: 28-11-2017

Ab-2017-5249 (§ 21, stk. 5) Dato: 04-11-2017

Ab-2017-5512 (§ 21, stk. 5) Dato: 22-12-2017

Ab-2017-5505 (§ 21, stk. 5) Dato: 22-12-2017

Ab-2017-5475 (§ 21, stk. 5) Dato: 22-12-2017

Ab-2017-5268 (§ 21, stk. 5) Dato: 06-12-2017 

 

 

Reklamemateriale

Klagesager afgjort i Granskningsmandspanelet

KO-2017-1250 - § 4, stk. 2

Manglende supplerende information i den reklamebærende del, acceptabel brug af 'opdateret indikation'.

 

KO-2017-3953 - § 4, stk. 2 og § 8, stk. 3

Anvendeligt kildemateriale, utilstrækkelig supplerende information, illoyal sammenlignende reklame.

 

KO-2017-4832 - § 4, stk. 2

Ulovlig ekstrapolering til klasseeffekt og/eller behandlingsregimeeffekt (udsagn), manglende supplerende information. 

 

Klagesager afgjort i Ankenævnet 

AN-2017-1490 - § 7, stk. 3 og § 8, stk. 1

Illoyal sammenlignende reklame, manglende supplerende information.

 

AN-2017-1564 - § 4, stk. 2 og § 8, stk. 1

Vildledende sammenlignende reklame.

 

AN-2017-2394 - § 4, stk. 2, § 5, stk. 1, § 7

Illoyal sammenlignende reklame, vildledende tabelgengivelse, acceptabel placering af indikation. 

 

AN-2017-4715 - § 4, stk. 2

Usaglig reklame (farvesætning af udsagn), acceptabel anførsel af studiepopulation.

 

Stikprøvekontrol afgjort  i Granskningsmandspanelet

R-2017-2290 - § 7, stk. 3 og stk. 5

Ulovligt dokumentationsgrundlag.

 

R-2017-2302 - § 7, stk. 3

Acceptabel anvendelse af 'nyt', unøjagtig figurkonstruktion. 

 

R-2017-2646 - § 7, stk. 5

Ulovlig anprisning (retningslinje).

 

R-2017-3255 - § 7, stk. 5

Ulovlig anprisning (retningslinje).

 

R-2017-3256 - § 7, stk. 5

Ulovlig anprisning (retningslinje).

 

R-2017-3397 - § 7, stk. 5

Ulovlig anprisning (retningslinje).

 

R-2017-4140 - § 4, stk. 2 og § 7, stk. 4

Usagligt billede (patient-case), udeladelse af relevant information i figurgengivelse, vildledende udsagn.

 

R-2017-2367 - § 7, stk. 4

Udeladelse af relevant information i figurgengivelse samt anprisende fortegning.

 

R-2017-4928  - § 12

Udlevering af vægkalender er omfattet af gaveforbuddet.

 

 

Sager taget op af egen drift og afgjort i Granskningsmandspanelet

Ingen offentliggjorte sager 

 

Stikprøvekontrol afgjort i Ankenævnet 

Ingen offentliggjorte sager

 

 

Øvrige etiske regelsæt

  • Etiske regler for dialog og forhandlng med beslutningstagere

  • Etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv.

  • Etiske regler for lægemiddelvirksomheders kontakt med det danske sygehusvæsen