Afgørelser 2023

Nye sager offentliggøres i starten af hver måned. Nye afgørelser er markeret med fed og er senest uploadet den 12. marts 2024.

 

ENLI har forskellige kategorier alt afhængigt af, hvad formålet med den enkelte indberetning er.

 

Hver kategori kan altid genkendes ud fra det journalnummer, som indberetningen er tildelt:

 

Aa - Egne arrangementer
Ab - Sponsorater til arrangører
Ac - Udstilling
Ad - Sponsorater til sundhedspersoner
R - Reklame
KO - Klage
AN - Ankesag
EN - Sag rejst af ENLI

 

 

Arrangementer, efteruddannelsessponsorater eller udstillinger (Reklamekodeks)

 

Klagesager afgjort i Granskningsmandspanelet

KO-2023-4860 (Reklamekodeksets § 4, stk. 2; § 5, stk. 1 og 2 samt § 7, stk. 1 og 3 samt 5)

Ikke fyldestgørende pligttekst, Dokumentation, Data-on-file, Markedsundersøgelse, Udsagn, Leave-behind, Pligttekst forefindes ikke frit tilgængeligt på udstillingsstand (roll-up)

 

 

Stikprøvekontrol afgjort i Granskningsmandspanelet

Aa-2023-4341 (§ 21, stk. 4)

Anmeldelse ikke oplyst tilstrækkelig

 

Aa-2023-3995 (13, stk. 7, jf. § 13, stk. 10 og § 13, stk. 10)

Repræsentation, mødested, Radisson Blu, Prag, 5-stjernet hotel

 

Aa-2023-3813 (§ 21, stk. 4)

Anmeldelse ikke oplyst tilstrækkelig

 

Aa-2023-3569 (§ 13, stk. 7)

Repræsentation, Bespisning ifm. arrangement, hvor det faglige indhold har en varighed på under to timer

 

Ab-2023-2940 (§ 21, stk. 4 og 5)

Anmeldelse ikke oplyst tilstrækkelig, anmeldelsesfrist overskredet 

 

Ad-2023-2410 (§ 13, stk. 8)

Forplejning, Sponsorat, ikke sikre sig forud for anmeldelse, at beløbsgrænserne i Tjekkiet er overholdt

 

Aa-2023-1886 (Reklamekodeksets §§ 13, stk. 5, 13 stk. 9, 12, stk. 1, jf. § 15, stk. 1, litra g) 

Gave til oplægsholder, underholdning, uforudsete udgifter

 

Aa-2023-2457 (§ 13, stk. 7)

Repræsentation, Bespisning ifm. arrangement, hvor det faglige indhold har en varighed på under to timer

 

Aa-2023-2404 (§ 13, stk. 10)

Mødested, Hotel Villa Sassa

 

Ab-2023-1925 (§ 12, stk. 1, jf. § 15 stk. 1, litra g)) 

Gave til oplægsholder

 

Ad-2023-1635 (§ 13, stk. 8)

Forplejning

 

Ad-2023-0165 (§ 13, stk. 8)

Forplejning

 

 

 

Administrative overtrædelser

Aa-2023-4574 (§ 21, stk. 8)

 

Aa--2023-3780 (§ 21, stk. 8)

 

Aa-2023-3617 (21, stk. 8)

 

Aa-2023-2605 (21, stk. 8)

 

Aa-2023-2417 (21, stk. 8)

 

Aa-2023-2369 (21, stk. 8)

 

Ad-2023-2269 (21, stk. 5)

 

Aa-2023-2200 (21, stk. 8)

 

Aa-2023-2168 (§ 21, stk. 5)

Gentagen overtrædelse af anmeldelsesfristen 

 

Aa-2023-2060 (21, stk. 8)

 

Aa-2023-2041 (21, stk. 5)

 

Aa-2023-2020 (21, stk. 8)

 

Aa-2023-1962 (21, stk. 8)

 

Ad-2023-1860 (21, stk. 5)

 

Aa-2023-1831 (21, stk. 8)

 

Ad-2023-1747 (§ 21, stk. 4)

 

Aa-2023-0276 (§ 21, stk. 5)

 

Ab-2023-0031 (§ 21, stk. 5)

 

 

Reklamemateriale (Reklamekodeks)

R-2023-4312 (§ 8, stk. 1 samt § 7, stk. 1)

Sammenlignende reklame, dokumentation 

 

R-2023-3941 (§ 5, stk. 1 og 2)

Roll-up, Pligttekst forefindes ikke frit tilgængeligt på udstillingsstand, Ikke fyldestgørende

 

R-2023-3635 (§ 7, stk. 1)

Placering af referencer, Dokumentation for udsagn skal ske i direkte tilknytning til udsagnet 

 

R-2023-3232 (§ 5, stk. 2)

Pligttekst ikke letlæselig

 

R-2023-3033 (§ 5, stk. 2)

Pligttekst forefindes ikke frit tilgængeligt på udstillingsstand. Front på udstillingsbord fremstillet med henblik til brug på en kongres i Norge

 

R-2023-2329 (§ 20, stk. 1, litra g))

Uetisk metode til at opnå samtale, Patienthæfte betinget af et møde med virksomhed

 

R-2023-2204 og R-2023-2205 (§ 5, stk. 1 og 2)

Roll-up, Pligttekst forefindes ikke frit tilgængeligt på udstillingsstand, Ikke fyldestgørende

 

R-2023-1632 ( § 5, stk. 1)

Reminder reglen, Henvisning til pligttekst

 

R-2023-1221 (§ 7, stk. 5, jf. § 4, stk. 2)

Dokumentation

 

R-2023-1130 (§§  8, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 5, stk. 1, nr. 9)

Ikke fyldestgørende, Saglig og objektiv prissammenligning, Manglende dokumentation, Ingen konkret dato for pris

 

R-2023-0868 (§ 4, stk. 2, jf. § 7, stk. 5)

Omtale af Medicinrådets anbefalinger

 

R-2023-0646 (§ 5, stk. 2)

Henvisnings til pligttekst, "Download" som henvisning

 

R-2023-0164 (§ 5, stk. 2)

Pligttekst ikke letlæselig

 

 

Sager afgjort i Ankenævnet 

 

AN-2023-3066, (EN-2023-1322) (Patientforeningskodeksets § 7, stk. 3) 

Manglende indberetning af ikke-finansiel støtte til en patientforening, Ingen bagatelgrænse for pligten til indberetning af ikke-finansiel støtte til patientforeninger, Workshop med deltagelse af lægemiddelvirksomhed og patientforening er et samarbejde

 

Sager taget op af egen drift og afgjort i Granskningsmandspanelet

 

EN-2023-2964 (Lobbykodeksets § 15)

Overrækkelse af pokal til politiker

 

EN-2023-2279 (Reklamekodeksets § 13, stk. 7)

Repræsentation, middag ifm. et lægemiddelkonsulentmøde på under to timer

 

EN-2023-2287 (Reklamekodeksets § 13, stk. 7)

Repræsentation, Frokost ifm. et lægemiddelkonsulentmøde på 15 minutter

 

EN-2023-0362 (Reklamekodeksets § 12)

Støtte til et medicinsk selskab, Støtte reguleret af Reklamekodekset og ikke Donationskodekset

 

 

 

Øvrige etiske regelsæt

 

Etiske regler for dialog med beslutningstagere (Lobbykodeks)

 Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

 

Etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv. (Patientforeningskodeks)

 Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

 

Etiske regler for lægemiddelvirksomheders kontakt med danske hospitaler (Donationskodeks)

 Endnu ingen offentliggjorte sager