Afgørelser 2015

Nye sager offentliggøres i starten af hver måned. Nye afgørelser er markeret med fed og er senest uploadet den 02-05-2016

 

 

 

Arrangementer, efteruddannelsessponsorater eller udstillinger

 

Klagesager afgjort i Granskningsmandspanelet

KO-2015-4613 (§ 12) Dato: 17-11-15

En trekant i plast med angivelse af lægemidlers sær- og fællesnavne samt virksomhedsnavn og -logo; bordskåner (coasters); gaveforbud; ”reminder-reglen” 

 

Stikprøvekontrol afgjort i Granskningsmandspanelet

Ad-2015-0010 (§ 13, stk. 10, § 21 stk. 4 og 5) Dato: 23-01-15

Mødested: Corinthia Hotel 

 

Ab-2015-0069 (§§ 12, 13, stk. 1, 15 og 21, stk. 4) Dato: 09-02-15

Gaveforbud; vin til foredragsholdere; forskerskolen; kun støtte aktiviteter af ren faglig karakter; overskud 

 

Aa-2015-0961 (§ 13, stk. 1) Dato: 18-03-15

Program; planlægningsmøde; forplejning; mødested: Hotel Ansgar

 

Aa-2015-1796 (§ 13, stk. 7) Dato: 07-05-15

15-minuttersmøde; forplejning; forfriskning

 

Aa-2015-2149 og 2154 (§ 13, stk. 2 og § 21, stk. 8) Dato: 22-05-15

Formål med aktiviteten skal fremgå af indbydelsen 

 

Aa-2015-2531, 2532 og 2533 (§ 5, stk. 2) Dato: 01-06-15

Invitation anses som reklame; pligttekst skal være en integreret del af selve invitationen, hvis lægemidlet er benævnt heri

 

Aa-2015-3012 (§ 13, stk. 7 og 10, § 21, stk. 4) Dato: 23-07-15

Program; patientcase; Mødested: Losby Gods; jagtslot; golf-faciliteter 

 

Aa-2015-3139 (§ 5) Dato: 17-07-15

Invitation anses som reklame; pligttekst skal være en integreret del af selve invitationen, hvis lægemidlet er benævnt heri

 

Aa-2015-3298 (§ 5) Dato: 29-07-15

Mødested: Comwell Aarhus; invitation anses som reklame; pligttekst skal være en integreret del af selve invitationen, hvis lægemidlet er benævnt heri

 

Aa-2015-3582 (§ 13, stk. 10) Dato: 02-09-15

Mødested: Best Western Golf Hotel Viborg; program; forplejning

 

Aa-2015-3662 (§ 13, stk. 1) Dato: 14-09-15

Program; faglighedskrav; programindhold skal oplyses; forbud mod facilitering af generelle foreningsmøder; forplejning; mødested: Vilvorde Kursuscenter 

 

Aa-2015-5111 + 5130 (§ 13, stk. 10) Dato: 18-11-15

Mødested: Best Western Golf Hotel Viborg

 

Sager taget op af egen drift og afgjort i Granskningsmandspanelet

EN-2015-4457 (§ 13, stk. 2 og § 1, stk. 2, litra a) Dato: 20-10-15

Formål med de etiske regler; forbud mod aktiviteter, der bringer lægemiddelindustrien i miskredit eller mindske tilliden til den; det skal fremgå af en invitation, hvem der er arrangør for et arrangement

 

EN-2015-3311 (§ 12) Dato: 05-11-15

Gaveforbud; plast-holder til demo-devices; ikke medicinsk udstyr

 

Stikprøvekontrol afgjort i Ankenævnet

AN-2015-2301 (§ 13, stk. 9) Dato: 22-06-15

Sponsorat; underholdning; parallelt arrangement

 

 

Administrative overtrædelser

Aa-2015-0011 (§ 21, stk. 4 og 5) Dato: 08-01-15

Ab-2015-0150 (§ 21, stk. 4) Dato: 28-01-15

Ad-2015-0555 (§ 21, stk. 8) Dato: 16-02-15

Aa-2015-0483 m.fl. (§ 21, stk. 4) Dato: 03-03-15

Aa-2015-0516 (§ 21, stk. 8) Dato: 03-02-15

Aa-2015-0646 og 0687 (§ 21, stk. 8) Dato: 25-02-15

Aa-2015-1017 (§ 21, stk. 8) Dato: 02-03-15

Aa-2015-1341 (§ 21, stk. 5) Dato: 19-03-15

Aa-2015-1418 og 1420 (§ 21, stk. 4) Dato: 23-03-15

Aa-2015-0883 (§ 21, stk,. 8) Dato: 17-03-15

Aa-2015-1134 (§ 21, stk. 5) Dato 05-03-15

Aa-2015-1204 (§ 21, stk. 4) Dato: 13-03-15

Aa-2015-0795 (§ 21, stk. 4) Dato: 05-03-15

Aa-2015-1224, -1334,-1340 (§ 21, stk. 8) Dato: 30-03-15 

Aa-2015-1659 (§ 21, stk. 5) Dato: 31-03-15

Aa-2015-1826 (§ 21, stk. 4) Dato: 14-04-15

Aa-2015-1831 (§ 21, stk. 5) Dato: 16-04-15 

Aa-2015-1989 (§ 21, stk. 4 og stk. 8) Dato: 28-04-15

Aa-2015-2181 (§ 21, stk. 4) Dato: 11-05-15

Aa-2015-1848 (§ 21, stk. 5) Dato: 15-04-15

Aa-2015-2263 (§ 21, stk. 5) Dato: 07-05-15

Aa-2015-1939 (§ 21, stk. 4) Dato: 04-05-15

Aa-2015-2118 (§ 21, stk. 5) Dato: 07-05-15

Aa-2015-2261 (§ 21, stk. 5) Dato: 07-05-15

Aa-2015-2265 (§ 21, stk. 5) Dato: 07-05-15

Aa-2015-2417 og 2418 (§ 21, stk. 5) Dato: 20-05-15

Aa-2015-2455 (§ 21, stk. 5) Dato: 20-05-15

Aa-2015-2462 (§ 21, stk. 5) Dato: 20-05-15

Aa-2015-2539 (§ 21, stk. 5) Dato: 27-05-15

Aa-2015-2586 (§ 21, stk. 5) Dato. 01-06-15

Aa-2015-2802 (§ 21, stk. 5) Dato: 15-06-15

Aa-2015-3112 (§ 21, stk. 8) Dato: 06-07-2015

Aa-2015-3150 (§ 21, stk. 4) Dato:23-07-15

Aa-2015-3338 (§ 21, stk. 4) Dato: 18-09-2015 

Aa-2015-3345 (§ 21, stk. 8) Dato: 03-08-15

Aa-2015-3824 (§ 21, stk.5) Dato: 01-09-15

Aa-2015-2792 (§ 21, stk. 5 og 8) Dato: 30-06-15

Ab-2015-3309 (§ 21, stk. 4) Dato: 26-08-15

Aa-2015-3488 (§ 21, stk. 4) Dato: 20-08-15

Aa-2015-3550 (§ 21, stk. 8) Dato: 25-08-15

Aa-2015-3711 (§ 21, stk. 5) Dato: 29-09-15

Aa-2015-4474 (§ 21, stk. 8) Dato: 01-10-15

Aa-2015-4803 (§ 21, stk. 8) Dato: 16-10-15

Aa-2015-4832 (§ 21, stk. 8) Dato: 20-10-15

Aa-2015-4466 (§ 21, stk. 4) Dato: 14-10-15

Aa-2015-4432 (§ 21, stk. 5 og stk. 8) Dato: 05-10-15

Aa-2015-4481 (§ 21, stk. 8) Dato: 01-10-15

Aa-2015-4746 (§ 21, stk. 5) Dato. 15-10-15

Aa-2015-4433 (§ 21, stk. 4) Dato: 05-10-15

Aa-2015-4423 (§ 21, stk. 4) Dato: 08-10-15

Aa-2015-5889 (§ 21, stk. 8) Dato: 21-12-2015

Aa-2015-5892 (§ 21, stk. 8) Dato: 08-01-2016

Ab-2015-5978 (§ 21, stk. 5) Dato: 06-01-2016 

 

Reklamemateriale

Klagesager afgjort i Granskningsmandspanelet

KO-2015-0474 (§ 7, stk 3 og 6) Dato: 26-02-15

Udsagnet "Eneste", vildledning, saglighed, fyldestgørende.

 

KO-2015-5094 (§ 4, stk. 2) Dato: 07-12-2015

Vildledende/overdrivelse af lægemidlets egenskaber. Oplysninger i reklamen skal være i overensstemmelse med lægemidlets godkendte produktresumé.

 

KO-2015-3683 (§ 4, stk. 2) Dato: 17-03-2016

"Udsagnet Nyt", pligtoplysninger, fællesnavn, sammenlignende reklame.

 

Klagesager afgjort i Ankenævnet 

AN-2015-2944 (§§ 4, 7 og 8) Dato: 23-09-15

Udsagnet "Eneste", sammenlignende reklame.

 

 

Stikprøvekontrol afgjort  i Granskningsmandspanelet

R-2015-0395 og 0396 (§ 7, stk. 1) Dato: 25-02-15

Udokumenteret udsagn af anprisende karakter.

 

R-2015-0761 (§ 4, stk. 2 og § 7, stk. 1) Dato: 04-03-15

Udsagn, soberhed, dokumentation.

 

R-2015-1075 (§ 5, stk. 2 og § 8) Dato: 30-03-15

Pligtoplysninger skal fremtræde letlæselig.

 

R-2015-0960 (§ 4, stk. 2) Dato: 20-04-15

Disclaimer om, at lægemidlet ” ikke indiceret til ...." skal anbringes i umiddelbar relation til udsagnene om vægttab og blodtrykstab og være skrevet med større typer.                              

 

R-2015-0963 (§ 4, stk. 2) Dato: 28-04-15 

Angivelse af en disclaimer vurderes ikke i sig selv at være tilstrækkelig til, at læseren ikke bringes i vildfarelse om lægemidlets godkendte indikation.

 

R-2015-2385, 2386 og 2387 (§ 4, stk. 2) Dato: 22-06-2015

Anvendelsen ordet af ’hjertebeskyttelse’ var ikke i overensstemmelse med lægemidlets produktresumé.

 

R-2015-2615 (§ 5, stk. 1, nr. 3 og § 8, stk. 2) Dato: 05-06-15

Indikation, manglende pligttekst.

 

R-2015-2430 (§ 5, stk. 1 og § 7, stk. 1) Dato: 08-06-15

Manglende pligttekst, manglende dokumentation.

 

R-2015-2561 (§ 7, stk. 3 og 4) Dato: 10-06-2015

Dokumentation, figur, søjlediagram, overlevelseskurve.

 

R-2015-3442 (§ 7, stk. 3) Dato: 08-09-15

Opsætning af referencer.

 

R-2015-3269 (§ 4, stk.2) Dato: 27-08-15

Patientcase, soberhed, billede af ældre person.

 

R-2015-2916 (§ 7, stk. 4) Dato: 23-07-15

Dokumentation, figur ikke lig med originalen.

 

R-2015-4914 (§ 7, stk. 4) Dato: 22-11-15

Referencer, grafer, pile.

 

R-2015-5243 (§ 4, stk. 2) Dato: 02-12-2015 

Patientcase, udsagn.

 

R-2015-5138 (§ 4, stk. 2, jf. § 5, stk. 1) Dato: 16-12-2015

"Ny pris", fyldestgørende.

 

Sager taget op af egen drift og afgjort i Granskningsmandspanelet

EN-2015-4571 (§ 4, stk. 2, § 5, § 7, stk. 5 og § 21, stk. 3) Dato: 21-10-15

information i patientinformationsfoldere, pligtoplysninger, reklamens ordlyd ikke må indikere et bredere indikationsområde end den godkendte indikation, dokumentation 

 

Stikprøvekontrol afgjort i Ankenævnet 

Endnu ingen offentliggjorte sager under dette punkt

 

Øvrige etiske regelsæt

  • Etiske regler for dialog og forhandlng med beslutningstagere

  • Etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv.

  • Etiske regler for lægemiddelvirksomheders kontakt med det danske sygehusvæsen