Afgørelser 2012

Bemærk at praksis kan have ændret sig siden disse afgørelser, læs derfor altid den seneste version af Reklamekodekset

 

Arrangementer, efteruddannelsessponsorater eller udstillinger
 

Klagesager afgjort i Granskningsmandspanelet


KO-2012-4528 (§13, stk. 9) Dato 08-10-12 

Mødested: DGI-Byen 

 

Klagesager afgjort i Ankenævnet


AN-2012-3673 (§ 5, stk. 2 og § 7, stk. 5) Dato 27-09-12

Markedsføring; udsagn om lægemiddels egenskaber; manglende dokumentation; vildledende


AN-2012-3824 (§ 4, stk. 2, jf. § 1, stk. 1) Dato 03-12-12 

Usaglig markedsføring; faglig præsentation; en lægemiddelvirksomhed må ikke øve indflydelse på en sundhedspersons faglige vurdering, eller på det videnskabelige materiale, som den sundhedsperson, virksomheden har ansat til at holde et foredrag, som fagperson finder egnet til at belyse det pågældende sundhedsfaglige emne, medmindre lægemidlet omtales i strid med Reklamekodeks eller lovgivningen 


AN-2012-2584 (§ 13, stk. 1) Dato: 21-06-12 (KO-2012-1794 af 19-04-12)

Hjælp til søgning i elektronisk patientjournalssystem; fortolkning af udtrykket ”faglig aktivitet”; manglende pligttekst i reklame


 

Stikprøvekontrol afgjort i Granskningsmandspanelet


Aa-2012-3671 (§13, stk. 2) Dato 29-08-12

Invitation; krav at det fremgår, at mødet er sponseret af lægemiddelindustrien 


Ab-2012-3531 (§13, stk. 2) Dato 13-07-12

Tilsagnsbrev; invitation; krav at det fremgår, at mødet er sponseret af lægemiddelindustrien 


Ab-2012-3132 (§13, stk. 7 og §21, stk. 4) Dato 18-07-12 

Repræsentation; rimeligt niveau; forplejning; egenbetaling; festmiddag


Ab-2012-3199 (§ 13, stk. 7 og § 21, stk. Dato 06-08-12

Repræsentation; rimeligt niveau; forplejning; egenbetaling; festmiddag


Aa-2012-3696 (§ 13, stk. 9) Dato 23-08-12

Mødested: Molskroen; forplejning


Ab-2012-3412 (§ 13, stk. 2) Dato 20-08-12

Invitation; krav at det fremgår, at mødet er sponseret af lægemiddelindustrien 


Aa-2012-3639 (§ 13, stk. 8 og § 21 stk. 4) Dato 24-08-12

Underholdning; åbningsceremoni; velkomstreception


Aa-2012-4168 (§ 13, stk. 8 og 9) Dato 24-09-12

Mødested: Nordatlantens Brygge; underholdning


Aa-2012-4284 (§ 13, stk. 9) Dato 21-09-12

Mødested: Tøystrup Gods på Fyn


Aa-2012-4329 (§ 13, stk. 9) Dato 21-09-12

Mødested: restaurant Malling & Schmidt; gourmetrestaurant


Aa-2012-4168 og 4621 (§ 13, stk. 8 og 9) Dato 24-09-12

Mødested: Nordatlantens Brygge; underholdning


Ab-2012-4588 (§ 13, stk. 9 & § 21, stk. 4, 5) Dato 16-10-12

Mødested: Les Halles de Lyon, berømt indendørs madmarked; velkomstreception 


Aa-2012-4281 (§ 13, stk. 9) Dato 08-10-12

Mødested: Sohngaardsholm Slot 


Aa-2012-4790 (§ 13, stk. 7) Dato 15-10-12

Repræsentation; balanceregel; overvægt af faglighed i forhold til den oplyste varighed af det samlede arrangement


Aa-2012-5021 (§ 13, stk. 9) Dato 17-10-12

Mødested: Restaurant Kvægtorvet


Aa-2012-5028 (§ 13, stk. 7) Dato 23-10-12

Repræsentation, der ikke er nøje begrænset til hovedformålet; overnatning efter middag 


Ad-2012-5160 (§ 13, stk. 7 og stk. 9) Dato 30-10-12

Repræsentation, der ikke er nøje begrænset til hovedformålet, overnatning dagen før kongresstart


Aa-2012-3065 (§ 13, stk. 7) Dato: 03-07-12

Repræsentation; rimeligt niveau; forplejning


Aa-2012-0907 (§ 13, stk. 8) Dato: 04-04-12

Underholdning; åbningsceremoni; velkomstreception; egenbetaling


Ab-2012-1781 (§ 13, stk. 2 og § 21, stk. 5) Dato: 03-05-12

Invitation; krav at det fremgår, at mødet er sponseret af lægemiddelindustrien 


Aa-2012-2782 (§ 13, stk. 9) Dato: 29-05-12

Mødested: Hotel Britannia i Esbjerg


Aa-2012-2311 (§ 13, stk. 9) Dato: 21-05-12

Mødested: Skodsborg Kurhotel, spa 


Aa-2012-2399 (§ 13, stk. 9) Dato: 23-05-12

Mødested: Carlsberg Museum & Business Centre


Ab-2012-2182 (§ 13, stk. 9) Dayo: 20-05-12

Mødested: Hotel Comwell Kellers Park


Ab-2012-2884 (§ 13, stk. 2 og stk. 9) Dato: 11-06-12

Mødested: Kildegaard i Tisvildeleje; krav at det fremgår, at mødet er sponseret af lægemiddelindustrien 


Aa-2012-2918 (§§ 12, stk. 2, 13, stk. 7 og 21, stk. 5) Dato: 11-06-12

Gaveforbud; abonnement; repræsentation skal være nøje begrænset til hovedformålet med mødet; ankomst dagen før mødet


Aa-2012-2969 (§ 13, stk. 7 og 9) Dato: 27-06-12

Mødested: restaurant Malling & Schmidt; repræsentation; forplejningsbeløb 


Ab-2012-3096 (§ 13, stk. 9) Dato: 28-06-12

Mødested: Hotel Sankt Petri


Aa-2012-2746 (§ 12, stk. 2, 13, stk. 8 og § 21, stk. 5) Dato: 13-06-12

Gaveforbud; abonnement; underholdning; åbningsceremoni; velkomstreception


Ab-2012-2946 (§ 13, stk. 2) Dato: 15-06-12

Invitation; krav at det fremgår, at mødet er sponseret af lægemiddelindustrien 


Aa-2011-2319 (§ 13, stk. 9) Dato: 10-01-12

Mødested: Tøystrup Gods; program; patientcases; faglighedskrav


Aa-2011-2455 og Aa-2011-2456 (§ 5, stk 1 jf. § 4, stk. 2) Dato 10-01-12

Invitation anses som reklame; pligttekst skal være en integreret del af selve invitationen, hvis lægemidlet er benævnt heri


Aa-2012-0349 (§ 13, stk. 7) Dato: 10-02-12

program; patientcases; faglighedskrav; repræsentation; forplejning; bespisning; fagligt program på under to timer


Aa-2012-1391 (§ 13, stk. 9) Dato: 19-03-12

Mødested: Tøystrup Gods på Fyn


Aa-2012-1470 (§ 13, stk. 9) Dato: 21-03-12

Mødested: DGI-Byen; underholdningsfaciliteter; gratis adgang til fitness- og svømmefaciliteter


Ab-2012-4984 (§ 13, stk. 7) Dato 06-11-12

Repræsentation, der ikke er nøje begrænset til hovedformålet, idet den ikke er tidsmæssigt underordnet i forhold til den faglige aktivitet

 

Ab-2012-5329 (§ 5, stk. 1) Dato 09-11-12 

Invitation anses som reklame; pligttekst skal være en integreret del af selve invitationen, hvis lægemidlet er benævnt heri


Aa-2012-5117 (§13, stk. 7) Dato: 09-01-2013

Repræsentation; flytransport; business class; overnatning: Hotel Bella Sky Comwell; konsulent 

 

Sager taget op af egen drift og afgjort i Granskningsmandspanelet

 

Stikprøvekontrol afgjort i Ankenævnet

AN-2012-2070 (§ 13, stk. 1, stk. 7 og 9) Dato: 21-06-12

Sponsorering af deltagelse i fagligt arrangement; fortolkning af udtrykkene ”fagligt” og ”rimeligt niveau”; forplejning; beløbsloft; program; faglighedskrav; mødested: Corinthia Hotel Lissabon 


AN-2012-2202 ( § 13, stk. 7) Dato: 21-06-2012
Sponsorering af deltagelse i fagligt arrangement; fortolkning af udtrykket ”rimeligt niveau”; overnatning: Hotel Pullman i Køln, Tyskland 

 

AN-2012-2203 (§ 13, stk. 7 og 9) Dato: 21-06-12

Fagligt arrangement; fortolkning af udtrykket ”rimeligt niveau”; mødested: Hotel Pullman Barcelona Skippe


AN-2011-2486 (§ 5, stk. 1) Dato: 31-01-12
Invitation til fagligt arrangement; reklame       

 

Administrative overtrædelser

 

Ab-2012-3655 (§ 21, stk. 5) Dato 23-07-12

Ab-2012-3349 (§21, stk. 5 og 8) Dato 24-07-12

Aa-2012-3453 (§21, stk. 5) Dato 13-07-12
Ab-2012-3716 (§ 21 stk. 5 jf. stk. 1) Dato 13-08-12
Ac-2012-3619 (§ 21, stk. 4) Dato 20-08-12
Ac-2012-3942 (§ 21, stk. 4) Dato 28-08-12
Ac-2012-4046 (§ 21, stk. 4 og 5) Dato 21-09-12
Ac-2012-4174 (§ 21, stk. 4) Dato 12-09-12
Aa-2012-3948 (§ 21, stk. 4) Dato 17-09-12
Aa-2012-4168 (§ 21, stk. 4) Dato 24-09-12
Ab-2012-4519 (§ 21, stk. 4) Dato 09-10-12
Ab-2012-4571 (§ 21, stk. 4,5) Dato 28-09-12
Ab-2012-4810 (§ 21, stk. 4) Dato 16-10-12
Aa-2012-3113 (§ 21, stk. 4) Dato: 04-07-12
Aa-2012-3226 (§ 21, stk. 5) Dato: 04-07-12
Aa-2012-0595 (§ 21, stk. 8) Dato 10-02-12
Ab-2012-0743 (§ 21, stk. 4) Dato: 10-02-12
Ac-2012-0606 (§ 21, stk. 4) Dato: 24-02-12
Ac-2012-0550 (§ 21, stk. 4) Dato: 01-03-12
Aa-2012-1185 (§ 21, stk. 5) Dato: 07-03-12
Aa-2012-1531 (§ 21, stk. 8, litra a-c) Dato: 29-03-12 
Aa-2012-2041 (§ 21, stk. 4) Dato: 11-05-12
Aa-2012-2281 (§ 21, stk. 4) Dato: 11-05-12
Aa-2012-2914 (§ 21, stk. 8) Dato: 07-06-12
Aa-2012-2325 (§ 21, stk. 8) Dato: 30-05-12
Aa-2012-2435 (§ 21, stk. 8) Dato: 22-05-12
Aa-2012-2833 (§ 21, stk. 8) Dato: 30-05-12
Aa-2012-2935 (§ 21, stk. 5) Dato: 11-06-12
Ac-2012-2894 (§ 21, stk. 4) Dato: 30-05-12
Ab-2012-2933 (§ 21, stk. 4) Dato: 22-06-12
Ab-2012-2951 (§ 21, stk. 4 og 5) Dato: 22-06-12
Ab-2012-2866 (§ 21, stk. 5) Dato: 28-06-12
Ab-2012-2776 (§ 21, stk. 5) Dato: 13-06-12
Aa-2012-3127 (§ 21, stk. 8) Dato: 15-06-12
Ab-2012-5297 (§21, stk. 4) Dato 12-11-12

 

Reklamemateriale

Klagesager afgjort i Granskningsmandspanelet


KO-2012-3657 (§ 4, stk. 2 og § 5 stk. 1) Dato 18-09-12

Saglighed, indikationsområde, off-label.


KO-2012-4908 (§ 4, stk. 2) Dato 23-10-12

Saglighed, udsagn.

 

KH-2012-0467 (§ 4, stk. 2, § 5, stk.1, nr. 9 samt § 7) Dato: 01-02-12
Saglighed, pris, indikation, dokumentation.

 

 

Stikprøvekontrol afgjort i Granskningsmandspanelet

R-2012-3865 (§ 8) Dato 04-09-12

Sammenlignende reklame.


R-2012-3991 (§ 6) Dato 04-09-12

Reminder.


R-2012-3644 (§ 5 stk. 1) Dato 17-08-12

Pligttekst.


R-2012-3645 (§ 5 stk. 1) Dato 17-08-1

Pligttekst.


R-2012-4133 (§5 stk. 1 § 7,stk. 1, 3, 4, 6 og § 8) Dato 24-09-12

Indikationsudvidelse, udokumenteret anprisning, sammenlignende reklame, graf og figur ikke gengivet loyalt, dokumentation, pligttekst.


R-2012-4471 (§ 5 stk. 1 og § 7 stk. 1) Dato 30-09-12

Indikationsudvidelse.


R-2012-4534 (§ 5 stk. 1 og 2) Dato 04-10-12

Pligttekst.


R-2012-5477 (§ 4 stk. 2 & § 5 stk. 2 & § 7 stk. 1) Dato 20-11-12

Saglighed, billede af en meget glad ældre mand, pligttekst.


R-2012-5286 (§ 4, stk. 2, § 5, stk. 1, nr. 3 og § 8) Dato 04-11-12

Indikationsudvidelse, udsagn, dokumentation, saglighed, sammenlignende reklame.


R-2012-1125 (§ 7, stk. 1) Dato: 10-04-12

Dokumentation.


R-2012-1839 (§ 5, stk. 1, nr. 1 og 9) Dato: 10-04-12

Pligttekst.


R-2012-1690 (§ 5, stk. 1, nr. 3 og § 7, stk. 1 og 3) Dato: 11-04-12

Dokumentation, udsagn - i samme poster var ikke angivet, at udsagnet er koblet til rygeophør.


R-2012-0732 (§ 4, stk. 2) Dato: 13-04-12

Angivelse af indikation, saglighed.


R-2012-1941 (§ 7, stk. 6) Dato: 13-04-12

Udsagnet "Sikkerhed".


R-2012-6113 (§ 4, stk. 2, § 5, stk. 1, nr. 3, § 7, stk. 5 og §8) 27-12-2012 

Patientcase, illustration af en hjerne med 2 hjernehalvdele, sammenlignende reklame, dokumentation, udsagn.


R-2012-2259 (§ 7, stk. 1) Dato: 04-05-12

Dokumentation, udsagn.

 

R-2012-3091 (§ 7, stk. 1 og 6 og §8, stk. 1, 2 og 3) Dato: 29-06-12

Dokumentation, sammenlignende reklame.

 

R-2011-2529 (§ 4, stk. 2, § 5, stk. 2 og § 11, stk. 5) Dato: 08-01-12

Indikationsudvidelse, udsagn.


R-2012-0287 (§ 5, stk. 1, nr. 3) Dato:31-01-12

Indikation. 


R-2012-0440 (§ 5, stk 1, nr. 11) Dato: 11-02-12

Tilskud.


R-2012-0734 (§ 5, stk. 1, nr. 9) Dato: 11-02-12

Pris.


R-2012-0649 (§ 7, stk. 6) Dato: 20-02-12

Udsagnet "Sikker". 


R-2012-0945 (§ 6) Dato: 23-02-12

Reminder. 


R-2012-1094 (§ 7, stk. 4) Dato: 02-03-12

Citater, tabeller, dokumentation.


R-2012-5183 (§ 7, stk. 1 og 3) Dato 02-11-12

Dokumentation.


R-2012-5486 (§ 5, stk. 1) Dato 20-11-12

Indikationsudvidelse, udsagn.


R-2012-5904 (§ 5, stk. 1 og 8) Dato 05-12-12 

Pligttekst.


R-2012-6296 (§§ 4, stk. 2 og 7, stk. 6) Dato: 15-01-2013

Udokumenteret udsagn.

 

R-2012-0032 (§ 7, stk. 1 og 4) Dato: 15-01-2013 

Figur, dokumentation. 

 

Stikprøvekontrol afgjort i Ankenævnet
 

AN-2012-5867 (§ 4, stk. 2) Dato 03-12-12

Saglighed, udsagnet: ”Når tid er afgørende. 12 måneder” giver et unødvendigt dystert, dramatisk indtryk.

 

AN-2012-2713 (§ 4, stk. 2 (to overtrædelser)) Dato: 21-06-12

Sammenlignende reklame, saglighed. 


AN-2012-1011 (§ 5, stk. 1) Dato: 29-03-12

Manglende pligttekst. 


AN-2012-1014 (§ 5, stk. 1, § 8, stk. 1) Dato 29-03-12

Sammenlignende reklame. 


AN-2012-5334 (§ 7, stk. 3) Dato: 03-01-2013

Indikationsudvidelse, dokumentation.