Afgørelser 2022

Nye sager offentliggøres i starten af hver måned. Nye afgørelser er markeret med fed og er senest uploadet den 1. marts 2023

 

ENLI har forskellige kategorier alt afhængigt af, hvad formålet er med den enkelte indberetning.

 

Hver kategori kan altid genkendes ud fra det journalnummer, som indberetningen er tildelt:

 

Aa - Egne arrangementer
Ab - Sponsorater til arrangører
Ac - Udstilling
Ad - Sponsorater til sundhedspersoner
R - Reklame
FO - Forhåndsgodkendelse
KO - Klage
KH - Hasteklage
AN - Ankesag
EN - Sag rejst af ENLI

 

 

Arrangementer, efteruddannelsessponsorater eller udstillinger (Reklamekodeks)

 

Klagesager afgjort i Granskningsmandspanelet

 Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

 

Stikprøvekontrol afgjort i Granskningsmandspanelet

Ab-2022-3984 (§ 13, stk. 10)

Mødested, Klampenborg Galopbane

 

Ad-2022-3764 (§ 13, stk. 8)

Forplejning

 

Aa-2022-3022 (§ 13, stk. 1)

Fagligt program, planlægning

 

Aa-2022-1071 (§ 13, stk. 8 og 10)

Forplejning, mødested i udlandet

 

Aa-2022-1140 (§ 13, stk. 1 og 10)

Fagligt program, mødested kendt for underholdningsfaciliteter

 

Aa-2022-1382 (§ 13, stk. 7)

Repræsentation, bespisning ved fagligt program under 2 timer

 

Ad-2022-0338 (§ 13, stk. 8)

Forplejning

 

 

 

 

Administrative overtrædelser

Ab-2022-0460 (§ 21, stk. 4)     

 

Ab-2022-5039 (§ 21, stk. 5)

 

Ab-2022-4821 (§ 21, stk. 5)

 

Ab-2022-4833 (§ 21, stk. 5)

 

Aa-2022-4757 (§ 21, stk. 5)

 

Ab-2022-4229 (§ 21, stk. 5)

 

Aa-2022-3418 (§ 21, stk. 4 og 5)

 

Ac-2022-3135 (§ 21, stk. 4)

 

Ac-2022-4061 (§ 21, stk. 5)

 

Aa-2022-3527 (§ 21, stk. 5)

 

Aa-2022-3151 (§ 21, stk. 8)

 

Aa-2022-3454 (§ 21, stk. 8)

 

Aa-2022-3226, Aa-2022-3227, Aa-2022-3228 (§ 21, stk. 5)

 

Ac-2022-3365 (§ 21, stk. 5)

 

Ab-2022-3303 (§ 21, stk. 5)

 

Ad-2022-3492 (§ 21, stk. 4)

 

Ac-2022-3036 (§ 21, stk. 5)

 

Aa-2022-2362 (§ 21, stk. 4)

 

Aa-2022-2281 (§ 21, stk. 8)

 

Aa-2022-2189 (§ 21, stk. 5)

 

Ad-2022-2505 (§ 21, stk. 4)

 

Ac-2022-2312 (§ 21, stk. 5)

 

Ab-2022-2028 (§ 21, stk. 4)

 

Ac-2022-1734 (§ 21, stk. 5)

 

Ac-2022-1815 (§ 21, stk. 5)

 

Ab-2022-2524 (§ 21, stk. 5)

 

Aa-2022-1944 (§ 21, stk. 5)

 

Aa-2022-2041 (§ 21, stk. 5)

 

R-2022-1170 (§ 21, stk. 4)

 

Aa-2022-1235 (§ 21, stk. 4)

 

Ab-2022-1519 (§ 21, stk. 4)

 

Ad-2022-0816 (§ 21. stk. 4)

 

Ac-2022-1653 (§ 21, stk. 5)

 

Aa-2022-2035 (§ 21, stk. 8)

 

Ad-2022-0887 (§ 21, stk. 5)

 

Ad-2022-1008 (§ 21, stk. 5)

 

Aa-2022-1055 (§ 21, stk. 8)

 

Aa-2022-1181 (§ 21, stk. 8)

 

Ab-2022-0034 (§ 21, stk. 4)

 

Aa-2022-0237 (§ 21, stk. 5)

 

 

 

 

Sager taget op af egen drift og afgjort i Granskningsmandspanelet

Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

 

Klagesager afgjort i Ankenævnet 

Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

 

Stikprøvekontrol afgjort i Ankenævnet

AN-2022-1365 (§ 13, stk. 8)

Sponsorat, beløbsloft for bespisning, tastefejl

 

AN-2022-1901 (§ 4, stk. 2)

Billede (upassende stemningsbetonet), saglighed

 

Reklamemateriale (Reklamekodeks)

 

 

Klagesager afgjort i Granskningsmandspanelet

 Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

Stikprøvekontrol afgjort  i Granskningsmandspanelet

R-2022-4839 (§ 4, stk. 2)

Medicinrådets anbefaling, ikke fyldestgørende.

 

R-2022-4578, R-2022-4579 og R-2022-4588 (§ 12, stk. 2)

Julequiz, absolut forbud mod konkurrencer

 

R-2022-3941 (§ 7, stk. 5)

Manglende dokumentation for udsagn om livskvalitet

 

R-2022-4277  (§ 5, stk. 2)

Ikke tydelig henvisning til pligttekst, "læs pligtteksten her" ctr. "læs mere her"

 

R-2022-4625 (§ 5, stk. 1 og 2 og § 5, stk. 1, nr. 3, jf. § 4, stk. 2)

Forsimplet indikation, ikke tydelig henvisning til pligttekst

 

R-2022-3490 (§ 5, stk. 2)

Ikke tydelig henvisning til pligttekst

 

R-2022-3277 (§ 5, stk. 1)

Henvisning til produktresumé og ikke pligttekst

 

R-2022-3142 (§ 4, stk. 2)

Billedmateriale, frygt, fare på færde

 

R-2022-3018 (§ 4, stk. 2)

Billedmateriale, stemning af frihed, usaglig

 

R-2022-3069 (§ 5, stk. 1 og 2)

Pligttekstens tilgængelighed, ét klik væk

 

R-2022-3356 (§ 5, stk. 2)

Ikke letlæselig pligttekst

 

R-2022-2236 (§ 5, stk. 2)

Roll-up, pligttekstens tilgængelighed

 

R-2022-2315 (§ 7, stk. 1)

Krydsogtværsopgave

 

R-2022-2342 (§ 5, stk. 1 og 2)

Pligttekstens tilgængelighed og henvisning

 

R-2022-2102 (§ 5, stk. 1 og 2)

Roll-up, ikke henvist til pligttekst

 

R-2022-2162 (§ 5, stk. 1 og 2)

Roll-up, ikke henvist til pligttekst

 

R-2022-2206 (§ 5, stk. 1 og 2)

Roll-up, ikke henvist til pligttekst

 

R-2022-1320 (§ 5, stk. 1 og 2)

Roll-up, ikke henvist til pligttekst 

 

R-2022-1788 (§ 5, stk. 1, nr. 9)

E-newsletter, prisudsagn, lægemidlets pris

 

R-2022-1241 (§ 4, stk. 2)

T-shirt, anvendes på udstillingsstand, ikke fyldestgørende, vildledende

 

R-2022-1056 (§ 5, stk. 1 og 2)

Roll-up, ikke henvist til pligttekst

 

R-2022-0076 (§ 12, stk. 1)

Mappeomslag, gaver til sundhedspersoner

 

R-2022-1086 (§ 4, stk. 2)

Ikke fyldestgørende, vildledende, patientcase

 

R-2022-0229 (§ 5, stk. 1 og 2)

Roll-up, henvisning til produktresumé og ikke pligttekst

 

 

 

 

Sager taget op af egen drift og afgjort i Granskningsmandspanelet

 Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

 

Klagesager afgjort i Ankenævnet 

 Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

Stikprøvekontrol afgjort i Ankenævnet 

AN-2022-2521 (§ 5, stk. 1 og 2)

Roll-up, pligttekst, frit tilgængelig

 

AN-2022-0131 (§ 5, stk. 1 og 2)

Roll-up, pligttekst

 

 

Øvrige etiske regelsæt

 

Etiske regler for dialog med beslutningstagere (Lobbykodeks)

 

Sager taget op af egen drift af Granskningsmandspanelet og afgjort i Ankenævnet

 Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

Etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv. (Patientforeningskodeks)

 

Sager taget op af egen drift og afgjort i Granskningsmandspanelet

 Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

 

Etiske regler for lægemiddelvirksomheders kontakt med danske hospitaler (Donationskodeks)

 Endnu ingen offentliggjorte sager