Afgørelser 2020

Nye sager offentliggøres i starten af hver måned. Nye afgørelser er markeret med fed og er senest uploadet den 01-07-2020

 

ENLI har forskellige kategorier alt afhængigt af, hvad formålet er med den enkelte indberetning.

 

Hver kategori kan altid genkendes ud fra det journalnummer, som indberetningen er tildelt:

 

Aa - Egne arrangementer
Ab - Sponsorater til arrangører
Ac - Udstilling
Ad - Sponsorater til sundhedspersoner
R - Reklame
FO - Forhåndsgodkendelse
KO - Klage
KH - Hasteklage
AN - Ankesag
EN - Sag rejst af ENLI

 

 

Arrangementer, efteruddannelsessponsorater eller udstillinger

 

Klagesager afgjort i Granskningsmandspanelet

 Endnu ingen offentliggjorte sager

  

 

Stikprøvekontrol afgjort i Granskningsmandspanelet

Aa-2020-0187 (§ 13, stk. 10)

Mødested, Gods.

 

R-2020-1451 (§ 21, § 14)

Udlevering af knoglemodel, branding, uetisk metode til at opnå en samtale.

 

Sager taget op af egen drift og afgjort i Granskningsmandspanelet

Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

Stikprøvekontrol afgjort i Ankenævnet

AN-2020-0248 (Ab-2019-5024) (§ 13, stk. 7, § 13, stk. 8 og § 15) 

Forplejning, transport/business class, overnatning, konsulent.

 

 

Administrative overtrædelser

Aa-2020-1463 (§ 21, stk. 8)

 

Aa-2020-1526 (§ 21, stk. 8)

 

 

 

 

Reklamemateriale

 

Klagesager afgjort i Granskningsmandspanelet

KO-2020-0393 (§ 4, stk. 2 og § 7)

Sammenlign.reklame, saglighed, udsagn, dokumentation.

 

 

Klagesager afgjort i Ankenævnet 

 Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

Stikprøvekontrol afgjort  i Granskningsmandspanelet

R-2020-0086 og 0087 (§ 7 og § 5)

Prissammenligning og dokumentation.

 

R-2020-0314 (§ 4, stk. 2)

Patientcase, naturbilleder, soberhed.

 

 

Sager taget op af egen drift og afgjort i Granskningsmandspanelet

 Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

Stikprøvekontrol afgjort i Ankenævnet 

 Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

Øvrige etiske regelsæt

  • Etiske regler for dialog og forhandlng med beslutningstagere

  • Etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv.

  • Etiske regler for lægemiddelvirksomheders kontakt med det danske sygehusvæsen