Afgørelser 2023

Nye sager offentliggøres i starten af hver måned. Nye afgørelser er markeret med fed og er senest uploadet den 6. februar 2023

 

ENLI har forskellige kategorier alt afhængigt af, hvad formålet med den enkelte indberetning er.

 

Hver kategori kan altid genkendes ud fra det journalnummer, som indberetningen er tildelt:

 

Aa - Egne arrangementer
Ab - Sponsorater til arrangører
Ac - Udstilling
Ad - Sponsorater til sundhedspersoner
R - Reklame
KO - Klage
AN - Ankesag
EN - Sag rejst af ENLI

 

 

Arrangementer, efteruddannelsessponsorater eller udstillinger (Reklamekodeks)

 

Administrative overtrædelser

Ab-2023-0031 (§ 21, stk. 5)

 

Aa-2023-0276 (§ 21, stk. 5)

 

 

 

 

Reklamemateriale (Reklamekodeks)

 Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

 

 

Øvrige etiske regelsæt

 

Etiske regler for dialog med beslutningstagere (Lobbykodeks)

 Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

 

Etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv. (Patientforeningskodeks)

 Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

 

Etiske regler for lægemiddelvirksomheders kontakt med danske hospitaler (Donationskodeks)

 Endnu ingen offentliggjorte sager