Afgørelser 2022

Nye sager offentliggøres i starten af hver måned. Nye afgørelser er markeret med fed og er senest uploadet den 31-08-2022

 

ENLI har forskellige kategorier alt afhængigt af, hvad formålet er med den enkelte indberetning.

 

Hver kategori kan altid genkendes ud fra det journalnummer, som indberetningen er tildelt:

 

Aa - Egne arrangementer
Ab - Sponsorater til arrangører
Ac - Udstilling
Ad - Sponsorater til sundhedspersoner
R - Reklame
FO - Forhåndsgodkendelse
KO - Klage
KH - Hasteklage
AN - Ankesag
EN - Sag rejst af ENLI

 

 

Arrangementer, efteruddannelsessponsorater eller udstillinger (Reklamekodeks)

 

Klagesager afgjort i Granskningsmandspanelet

 Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

 

Stikprøvekontrol afgjort i Granskningsmandspanelet

Aa-2022-1071 (§ 13, stk. 8 og 10)

Forplejning, mødested i udlandet

 

Aa-2022-1140 (§ 13, stk. 1 og 10)

Fagligt program, mødested kendt for underholdningsfaciliteter

 

Aa-2022-1382 (§ 13, stk. 7)

Repræsentation, bespisning ved fagligt program under 2 timer

 

Ad-2022-0338 (§ 13, stk. 8)

Forplejning

 

Ab-2021-4506 (§ 21, stk. 4, § 15, stk. 5, jf. § 13, stk. 7)

Forplejning, transport til oplægsholder

 

Ab-2021-4562 (§ 15, stk. 5, jf. § 13, stk. 7, § 13, stk. 8)

Transport til oplægsholder, forplejning

 

Ab-2021-4624 (§ 13, stk. 8)

Forplejning

 

 

 

Administrative overtrædelser

Ac-2022-3036 (§ 21, stk. 5)

 

Aa-2022-2362 (§ 21, stk. 4)

 

Aa-2022-2281 (§ 21, stk. 8)

 

Aa-2022-2189 (§ 21, stk. 5)

 

Ad-2022-2505 (§ 21, stk. 4)

 

Ac-2022-2312 (§ 21, stk. 5)

 

Ab-2022-2028 (§ 21, stk. 4)

 

Ac-2022-1734 (§ 21, stk. 5)

 

Ac-2022-1815 (§ 21, stk. 5)

 

Ab-2022-2524 (§ 21, stk. 5)

 

Aa-2022-1944 (§ 21, stk. 5)

 

Aa-2022-2041 (§ 21, stk. 5)

 

R-2022-1170 (§ 21, stk. 4)

 

Aa-2022-1235 (§ 21, stk. 4)

 

Ab-2022-1519 (§ 21, stk. 4)

 

Ad-2022-0816 (§ 21. stk. 4)

 

Ac-2022-1653 (§ 21, stk. 5)

 

Aa-2022-2035 (§ 21, stk. 8)

 

Ad-2022-0887 (§ 21, stk. 5)

 

Ad-2022-1008 (§ 21, stk. 5)

 

Aa-2022-1055 (§ 21, stk. 8)

 

Aa-2022-1181 (§ 21, stk. 8)

 

Ab-2022-0034 (§ 21, stk. 4)

 

Ab-2021-4629 (§ 21, stk. 4 og 5)

 

Ab-2021-4939 (§ 21, stk. 4)

 

Aa-2021-4865 (§ 21, stk. 4)

 

Aa-2022-0237 (§ 21, stk. 5)

 

Aa-2021-4696 (§ 21, stk. 4)

 

 

Sager taget op af egen drift og afgjort i Granskningsmandspanelet

Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

 

Klagesager afgjort i Ankenævnet 

Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

 

Stikprøvekontrol afgjort i Ankenævnet

AN-2022-1365 (§ 13, stk. 8)

Sponsorat, beløbsloft for bespisning, tastefejl

 

AN-2022-1901 (§ 4, stk. 2)

Billede (upassende stemningsbetonet), saglighed

 

Reklamemateriale (Reklamekodeks)

 

 

Klagesager afgjort i Granskningsmandspanelet

 Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

Stikprøvekontrol afgjort  i Granskningsmandspanelet

R-2022-2236 (§ 5, stk. 2)

Roll-up, pligttekstens tilgængelighed

 

R-2022-2315 (§ 7, stk. 1)

Krydsogtværsopgave

 

R-2022-2342 (§ 5, stk. 1 og 2)

Pligttekstens tilgængelighed og henvisning

 

R-2022-2102 (§ 5, stk. 1 og 2)

Roll-up, ikke henvist til pligttekst

 

R-2022-2162 (§ 5, stk. 1 og 2)

Roll-up, ikke henvist til pligttekst

 

R-2022-2206 (§ 5, stk. 1 og 2)

Roll-up, ikke henvist til pligttekst

 

R-2022-1320 (§ 5, stk. 1 og 2)

Roll-up, ikke henvist til pligttekst 

 

R-2022-1788 (§ 5, stk. 1, nr. 9)

E-newsletter, prisudsagn, lægemidlets pris

 

R-2022-1241 (§ 4, stk. 2)

T-shirt, anvendes på udstillingsstand, ikke fyldestgørende, vildledende

 

R-2022-1056 (§ 5, stk. 1 og 2)

Roll-up, ikke henvist til pligttekst

 

R-2022-0076 (§ 12, stk. 1)

Mappeomslag, gaver til sundhedspersoner

 

R-2022-1086 (§ 4, stk. 2)

Ikke fyldestgørende, vildledende, patientcase

 

R-2022-0229 (§ 5, stk. 1 og 2)

Roll-up, refereret til produktresumé og ikke pligttekst

 

R-2021-4805 (§ 5, stk. 1 og 2)

 

R-2021-4185 (§ 5, stk. 1 og 2)

Roll-up, refereret til produktresumé og ikke pligttekst

 

R-2021-4764 (§ 5, stk. 1 og 2)

Roll-up, refereret til produktresumé og ikke pligttekst

 

R-2021-4811 (§ 5, stk. 1 og 2)

Roll-up, refereret til produktresumé og ikke pligttekst

 

 

Sager taget op af egen drift og afgjort i Granskningsmandspanelet

 Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

 

Klagesager afgjort i Ankenævnet 

 Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

Stikprøvekontrol afgjort i Ankenævnet 

AN-2022-2521 (§ 5, stk. 1 og 2)

Roll-up, pligttekst, frit tilgængelig

 

AN-2022-0131 (§ 5, stk. 1 og 2)

Roll-up, pligttekst

 

 

Øvrige etiske regelsæt

 

Etiske regler for dialog med beslutningstagere (Lobbykodeks)

 

Sager taget op af egen drift af Granskningsmandspanelet og afgjort i Ankenævnet

 Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

Etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv. (Patientforeningskodeks)

 

Sager taget op af egen drift og afgjort i Granskningsmandspanelet

 Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

 

Etiske regler for lægemiddelvirksomheders kontakt med danske hospitaler (Donationskodeks)

 Endnu ingen offentliggjorte sager