Afgørelser 2021

Nye sager offentliggøres i starten af hver måned. Nye afgørelser er markeret med fed og er senest uploadet den 30-07-2021

 

ENLI har forskellige kategorier alt afhængigt af, hvad formålet er med den enkelte indberetning.

 

Hver kategori kan altid genkendes ud fra det journalnummer, som indberetningen er tildelt:

 

Aa - Egne arrangementer
Ab - Sponsorater til arrangører
Ac - Udstilling
Ad - Sponsorater til sundhedspersoner
R - Reklame
FO - Forhåndsgodkendelse
KO - Klage
KH - Hasteklage
AN - Ankesag
EN - Sag rejst af ENLI

 

 

Arrangementer, efteruddannelsessponsorater eller udstillinger

 

Klagesager afgjort i Granskningsmandspanelet

 Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

 

Stikprøvekontrol afgjort i Granskningsmandspanelet

Ab-2021-1292 (§ 13, stk. 10)

Mødested, Hindsgavl, Slot. 

 

Aa-2021-1649 (§ 13, stk. 7)

Bespisning, fagligt indhold under to timer

 

 

Sager taget op af egen drift og afgjort i Granskningsmandspanelet

 Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

Stikprøvekontrol afgjort i Ankenævnet

AN-2021-2757 samt bilag 1 (Lobbykodeks § 13, jf. § 1)

Økonomisk støtte til politisk parti

 

 

Administrative overtrædelser

Ab-2021-0794 (§ 21, stk. 4)

 

Aa-2021-1209 (§ 21, stk. 5)

 

Aa-2021-1699 (§ 21, stk. 8)

 

Aa-2021-1971 (§ 21, stk. 8)

 

Aa-2021-2030 (§ 21, stk. 5)

 

 

Reklamemateriale

 

 

Klagesager afgjort i Granskningsmandspanelet

 Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

 

Klagesager afgjort i Ankenævnet 

 Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

 

Stikprøvekontrol afgjort  i Granskningsmandspanelet

R-2021-0244 (§ 7, stk. 5, § 4, stk. 2)

Anbefalet af Medicinrådet, blikfang, usobert.

 

R-2021-0494 (§ 5, stk. 2)

Pligtoplysninger, pligttekst, roll-up.

 

R-2021-0821 (§ 4, stk. 2 og § 7, stk. 1 og stk. 3)

Anprisende udsagn, dokumentation.

 

R-2021-1099 (§ 4, stk. 2, § 7, stk. 3, 4 og 5)

Medicinrådet, udsagn, vildledende, reference angivet forkert.

 

R-2021-1309 (§ 5, stk. 2)

Pligttekst, bannerannonce

 

R-2021-2121 (§ 5, stk. 1, nr. 3)

Manglende indikation på den reklamebærende del

 

 

Stikprøvekontrol afgjort i Ankenævnet 

 Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

Sager taget op af egen drift og afgjort i Granskningsmandspanelet

 Endnu ingen offentliggjorte sager

 

 

 

Øvrige etiske regelsæt

 

Etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere

 

AN-2021-1468 (§ 13 )

Økonomisk støtte politisk parti/ beslutningstager, Lobbykodeks, absolut forbud.

 

 

Etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv.

 

EN-2021-0857 (§ 3, stk. 1, litra a)

Økonomisk støtte til patientforeningens abonnement til Dagens Pharma, støtte til drift.

 

 

Etiske regler for lægemiddelvirksomheders kontakt med det danske sygehusvæsen