Afgørelser 2011

Bemærk at praksis kan have ændret sig siden disse afgørelser, læs derfor altid den seneste version af Reklamekodekset

 

Arrangementer, efteruddannelsessponsorater eller udstillinger
 

 • Stikprøvekontrol afgjort i Granskningsmandspanelet
  S 1847/11 (§ 13, stk. 1) Dato: 15-07-2011
  S 1899/11 (§ 17, stk. 1 og 3, § 21, stk. 5) Dato: 05-08-2011


  S 1902/11 (§ 5, stk. 1, 3, 8 og § 21, stk. 8) Dato: 17-08-2011
  S 1914/11 (§ 4, stk. 2) Dato: 04-08-2011
  S 1922/11 (§ 13, stk. 9, § 21, stk. 8) Dato: 22-08-2011

  S 2027/11 (§ 13, stk. 1) Dato: 03-10-2011
  S 2029/11 (§ 13, stk. 9) Dato: 24-08-2011
  S 2031/11 (§ 13, stk. 7) Dato: 10-08-2011
  S 2066/11 (§ 13, stk. 9) Dato: 19-08-2011
  S 2076/11 (§ 13, stk. 9) Dato: 18-08-2011
  S 2090/11 (§ 13, stk. 9) Dato: 19-08-2011

  S 2110/11 (§ 13, stk. 9) Dato: 10-10-2011
  S 2115/11 (§ 13, stk. 9) Dato: 18-08-2011
  S 2117/11 (§ 13, stk. 9) Dato: 20-10-2011
  S 2118/11 (§ 13, stk. 1) Dato: 27-09-2011
  S 2126/11 (§ 13, stk. 9) Dato: 22-08-2011
  S 2127/11 (§ 13, stk. 9) Dato: 22-08-2011
  S 2128/11 (§ 13, stk. 9) Dato: 20-10-2011


  Aa-2011-0092 (§ 13, stk. 3) Dato: 16-09-2011
  Aa-2011-0486 (§ 13, stk. 9) Dato: 27-10-2011
  Aa-2011-0554 (§ 13, stk. 9) Dato: 31-10-2011
  Aa-2011-0920 (§ 21, stk. 5) Dato: 31-10-2011
  Aa-2011-0971 (§ 13, stk. 9, § 21, stk. 8) Dato: 19-12-2011
  Aa-2011-1026 (§ 5, stk. 1 og § 13, stk. 1) Dato: 17-11-2011
  Aa-2011-1109 (§ 5, stk. 1, § 21, stk. 5) Dato: 15-11-2011
  Aa-2011-1228 (§ 13, stk. 1) Dato: 14-11-2011
  Aa-2011-1325 (§ 13, stk. 9, § 21, stk. 5) Dato: 15-11-2011
  Aa-2011-1382 (§ 5, stk. 1 nog 21, stk. 8) Dato: 23-11-2011
  Aa-2011-1915 (§ 13, stk. 1, 7, 9 og § 21, stk. 5) Dato: 22-12-2011

  Ab-2011-0044 (§ 13, stk. 7) Dato: 05-09-2011
  Ab-2011-0210 (§ 13, stk. 1, litra b og stk. 5) Dato: 28-09-2012
  Ab-2011-0454 (§ 13, stk. 9) Dato: 04-10-2012

  Ac-2011-1074 (§ 17, stk. 1, 2 og 3) Dato: 10-11-2011
   

 • Sager taget op af egen drift og afgjort i Granskningsmandspanelet
  EN-2011-0001 (§ 5, stk. 1 samt stk. 1, nr. 1, § 8, § 15, stk. 1, litra h, § 15, herunder litra b, § 21, stk. 5) Dato: 22-12-2011
   

 • Stikprøvekontrol afgjort i Ankenævnet
  S1910/11 (§ 13, stk. 9) Dato: 21-09-2011 (GM's afgørelse)
  S1963/11 (§ 13, stk. 9) Dato: 21-09-2011 (GM's afgørelse)

 

Administrative overtrædelser

S 1900/11 (§ 21, stk. 5) Dato: 20-07-2011
S 1903/11 (§§ 21, stk. 5, 5, stk. 1, nr. 3 og 8, 21, stk. 8) Dato: 29-08-2011
S 1911/11 (§ 21, stk. 8) Dato: 12-08-2011

S 2140/11 (§ 21, stk. 8) Dato: 05-09-2011
 

Aa-2011-0097 (§ 21, stk. 5 og 8) Dato: 28-09-2011

Aa-2011-1041 (§ 21, stk. 5) Dato: 03-11-2011
Aa-2011-1151 (§ 21, stk. 5) Dato: 09-11-2011
Aa-2011-1885 (§ 21, stk. 5) Dato: 13-12-2011
Aa-2011-1911 (§ 21, stk. 5) Dato: 13-12-2011

R-2011-0171 (§ 21, stk. 8) Dato: 09-09-2011
 

 

 

Reklamemateriale